H22 SUMMIT
A SPRINGBOARD FOR
INNOVATION!
NU SOM EN ON DEMAND-TJÄNST
FÖR ALLA
PEEK BEHIND
THE SCENES
MER INFO
STORT TACK TILL ALLA INBLANDADE! H22 Summit genomfördes den 2-6 november. På en unik interaktiv plattform samlades vi för att lyssna till några av världens främsta talare inom smarta och hållbara städer. En vecka som verkligen var en språngbräda för innovation!

Helsingborg ligger i framkant när det kommer till innovation. Hela staden har omvandlats till en testbädd för samarbete kring smarta lösningar och blivit en magnet för branschledare och innovatörer från hela världen. I Helsingborg förändrar vi vår arbetskultur för att möjliggöra innovation. Vi ser till att det finns stöd och mod att tänja gränserna för vad som är möjligt – allt med målet att förbättra livskvaliteten för de som bor och verkar i Helsingborg!

H22 Summit är en språngbräda för innovation och en plattform för att accelerera arbetet med att skapa smartare städer. Våra gemensamma utmaningar kan vi bara lösa lokalt – tillsammans. Lyssna till ledande experter, talare, dynamiska diskussioner och följ med på resan mot en smartare stad!

H22_Logo_Hbg_The_making_Neg350

TRE TEMAN

H22_Summit_Facilitate

FACILITATE

MÅNDAG-TISDAG
ETT LEDARSKAP SOM 

 ACCELERERAR INNOVATION

Hur arbetar man fram en innovativ, agil och utvecklande organisation som strävar efter att underlätta istället för att styra? Och hur får man in nya infallsvinklar för att vrida på perspektiven i ledarskapet och arbeta tvärgående i stället för i silos?

H22_Summit_Elevate

ELEVATE

ONSDAG
TEKNIK FÖR FOLKET

Teknik finns i alla aspekter av livet och utvecklas ständigt. Vi undersöker hur vi kan använda smart teknik för att underlätta, sammanlänka och skapa ett bättre liv för dem som bor och arbetar i staden.

H22_Summit_Cocreate

CO-CREATE

TORSDAG-FREDAG
EN STAD UTVECKLAD AV
INVÅNARE FÖR INVÅNARE

Invånarna är det pulserande hjärtat i staden. Men hur bygger man en öppen och trygg kultur där invånardialog och medskapande är en självklarhet?

H22 SUMMIT PROGRAM

Följande program beskriver innehållet från varje dag under summitveckan. Allt detta material är nu tillgängligt under Summit on Demand på plattformen och kan fortsätta att upplevas tills vidare för biljettinnehavare.

SETTING THE SCENE

Våra moderatorer introducerar dagens upplägg tillsammans med gäster.

Aurore Belfrage

H22 Summit Moderator

Peter Danielsson

Kommunstyrelsens ordförande Helsingborg

BIG OPENER

Vi kickstartar temat med dagens huvudtalare.

Umberto Fugiglando

Research Manager & Partnerships Lead at MIT Senseable City Lab

BREAKING THE MOULD

Dagens andra talare ger nya perspektiv kring innovation.

Peter MacLeod

PRINCIPAL AND CO-FOUNDER OF MASS LBP

SPARKING CHANGE

Innovationskraften som mittpunkt av vår tredje talare.

Cecilia Borg

ENGINEERING DIRECTOR AT SPOTIFY

CITY TALKS

Välkommen till ett dynamiskt panelsamtal där förändringsledare från hela världen diskuterar innovation och städernas förändrade roll.

Jon Simonsson

Chair of Committee for Technological Innovation and Ethics (Komet), Swedish Government

Jon Simonsson arbetar med teknisk utveckling och att skapa förutsättningar för att påskynda ansvarsfull användning av ny teknik. Jon är med i vårt panelsamtal för att dela sin expertis när det gäller att identifiera politiska utmaningar och driva policyutveckling för att på bästa möjliga sätt gynna teknisk innovation för en hållbar framtid.

Lisa Olsson

Lisa Olsson, innovationschef samt enhetschef HBG Works

Lisa spelar en viktig roll när det kommer till att främja den innovationskultur som genomsyrar alla nivåer i staden. Medarbetare i staden, invånare, företag och akademien - alla kan bidra till smarta lösningar som skapar värde för Helsingborgarna. Med sig in i sitt arbete har hon sin omfattande kunskap om innovationsprocesser och systemisk transformation. Det är också denna ingång hon har i vår paneldiskussion där hon kommer att dela med sig av sina tankar om vad som krävs för att uppnå verklig förändring.

Piret Tõnurist

Innovation Lead at OECD

Med sjutton års arbete med innovation inom den offentliga, privata och akademiska sektorn är Piret expert på att analysera komplexa utmaningar, initiera lösningar och utvärdera resultatet. Hennes erfarenhet av förutseende innovationsstyrning vid observationsorganet för offentlig sektor innovation (OPSI) kommer att vara ovärderlig i vår paneldiskussion om proaktiv förändring av ledarskapsmodeller.

SETTING THE SCENE

Våra moderatorer introducerar dagens upplägg tillsammans med gäster.

Olga Algayerova

Executive Secretary, Under-Secretary-General at UNECE

Rijal Mbamba

H22 Summit Moderator

BIG OPENER

Vi kickstartar temat med dagens huvudtalare.

Katrien Rycken

Directeur at Leuven 2030

Katrien Rycken kommer, tillsammans med Borgmästare Ridouani, att presentera sin stad och det banbrytande innovationsarbete som har gett dem titeln European Capital of Innovation 2020. De kommer att dela med sig av sin erfarenhet kring att bygga stadsövergripande innovationsekosystem och att omvandla styrmodeller i staden. Självklart får vi höra hur invånarnas engagemang är helt avgörande för att uppnå gemensamma hållbarhetsmål.

Mohamed Ridouani

Mayor of the City of Leuven

Borgmästare Mohammed Ridouani kommer att, tillsammans med Katrien Rycken, presentera sin stad och det banbrytande innovationsarbete som har gett dem titeln European Capital of Innovation 2020. De kommer att dela med sig av sin erfarenhet kring att bygga stadsövergripande innovationsekosystem och att omvandla styrmodeller i staden. De kommer självklart prata om hur invånarnas engagemang är helt avgörande för att uppnå gemensamma hållbarhetsmål.

BREAKING THE MOULD

Dagens andra talare ger nya perspektiv kring innovation.

Jean-Eric Paquet

Director-General, DG Research & Innovation, European Commission

SPARKING CHANGE

Innovationskraften som mittpunkt av vår tredje talare

Darja Isaksson

Generaldirektör Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet

CITY TALKS

Välkommen till ett dynamiskt panelsamtal där förändringsledare från hela världen diskuterar innovation och städernas förändrade roll.

Alf Rehn

Professor i innovation och ledarskap vid Syddansk universitet

Som en internationellt efterfrågad talare som inspirerar kring kreativitet, innovation och framtidstänkande, tar Alf Rehn alltid in nya perspektiv till varje konversation. Alf kommer att ingå i våra paneldiskussioner och dela med sig av sina tankar om städernas roll för att driva EU:s innovationsagenda.

Erik Bergkvist

Ledamot Europaparlamentet

Eriks erfarenhet som ordförande för Västerbottens regionstyrelse har gett honom insikter i hur europeiskt samarbete kan gynna alla inblandade. Sedan 2019 är Erik ledamot i Europaparlamentet. Han kommer att delta i en av paneldiskussionerna och ge sina reflektioner kring EU:s innovationsagenda och städernas roll i klimatåtgärder och europeisk konkurrenskraft.

Gema Roig Pallardó

Coordinator of EU projects at Las Naves

I sin roll som samordnare av EU-projekt är Gema fullt engagerad i hur städer kan driva innovation - lokalt, regionalt och globalt. Gema har en viktig vinkel i City Talks panelsamtal genom hennes synsätt kring hur vi kan uppnå ett välmående och socialt sammanhållet Europa.

SETTING THE SCENE

Våra moderatorer introducerar dagens upplägg tillsammans med gäster.

Aurore Belfrage

H22 Summit Moderator

BIG OPENER

Vi kickstartar temat med dagens huvudtalare.

Rebecka Carlsson

HÅLLBARHETSENTREPRENÖR, KLIMATAKTIVIST OCH AFFÄRSRÅDGIVARE

BREAKING THE MOULD

Dagens andra talare ger nya perspektiv kring innovation.

Carl Heath

Vice President of Professional Education - RISE

SPARKING CHANGE

Innovationskraften som mittpunkt av vår tredje talare

Michael Lake

President & CEO of Leading Cities

CITY TALKS

Välkommen till ett dynamiskt panelsamtal där förändringsledare från hela världen diskuterar innovation och städernas förändrade roll.

Jennica Andersson

Public Sector Lead at Microsoft

Med över tjugo års erfarenhet driver Jennica försäljningen mot den offentliga sektorn för Microsoft, en dedikerad H22-partner som är ledande inom digital transformation. Vid panelsamtalet kommer Jennica att ge sina insikter om teknikens roll för att skapa ett hållbart samhälle med ambitionen att ge individer och organisationer nya möjlighet genom nya digitala verktyg.

Johan Müllern-Aspegren

Innovationsledare, Vård- och omsorgsförvaltningen

Efter att ha grundat Skandinaviens största Design Thinking Bootcamp för sjuksköterskestudenter, leder och koordinerar Johan innovationsresan för 3 500 kommunanställda. Hans ambition är en smidig organisation med innovationskapacitet att ta sig an framtida utmaningar. Johan kommer att ta med sin breda kunskap kring health tech till paneldiskussionen och visa på helt nya sätt att accelerera innovation framåt.

Louise Callenberg

Chef för sektionen för digital förnyelse och samverkan, Sveriges kommuner och landsting

Louise utvecklar välfärd, stadsutveckling och tillväxt genom digital transformation. Hon tror att det är just i "mellanrummen" som man bäst kan utnyttja potentialen i mänsklig interaktion. Louise är med i vårt panelsamtal för att diskutera de utmaningar - och naturligtvis fördelar - som AI inom hälso- och sjukvårdssektorn kan erbjuda.

SETTING THE SCENE

Våra moderatorer introducerar dagens upplägg tillsammans med gäster.

Gerald Babel-Sutter

Co-founder and CEO of URBAN FUTURE Global Conference

Rijal Mbamba

H22 Summit Moderator

BIG OPENER

Vi kickstartar temat med dagens huvudtalare.

Joakim Jardenberg

VD FÖR GET AI

BREAKING THE MOULD

Dagens andra talare ger nya perspektiv kring innovation.

Victoria Escobar

Medgrundare och operativ chef på Changers Hub

SPARKING CHANGE

Innovationskraften som mittpunkt av vår tredje talare

Hannah Wright

Urban Planner & Knowledge Integrator

Genom sin internationella expertis inom barnvänlig design förespråkar Hannah en sund stadsutveckling som förenar innovation och praxis. Hannah kommer att prata om barnens rätt till lek och hur städer kan skapa mer barnvänliga platser.

Louise Thivant-Johannsen

Global CFCI Advisor and Programme Specialist, UNICEF

Louise Thivant-Johannsen har länge arbetat med humanitära frågor och främjandet av barnvänliga städer, både på lokal och global nivå, som advokat och barnskyddsspecialist. Louise kommer att berätta om vikten av inkludering av barn och ungdomar i beslutsprocesser kring stadsmiljön.

CITY TALKS

Välkommen till ett dynamiskt panelsamtal där förändringsledare från hela världen diskuterar innovation och städernas förändrade roll.

Daniel Urey

Medgrundare till tankesmedjan Lablab

Daniel Urey har lång internationell erfarenhet av att leda stora förändrings- och utvecklingsprojekt. På Lablab ligger fokus på ökad kunskap om sociala, ekologiska och spatiala omställningar. Han utforskar kopplingen mellan teori och praktik för att återupptäcka hur vi förhåller oss till innovativ interaktion i olika miljöer. I paneldiskussionen lovar Daniel att rucka på gamla invanda begrepp om det offentliga rummet.

Mark Ojal

Urban Designer and Placemaking Expert at UN-Habitat

Mark länkar ihop idéer, människor och platser. Hans roll på UN-Habitat handlar om att driva genomförandet av stadsutvecklings- och designprojekt inom Global Public Space program. Som deltagare i våra paneldiskussioner kommer Mark att samtala om deltagande stadsutveckling och om sitt engagemang för barn och samhällen i det offentliga rummet.

Vesna Vasiljkovic

Arkitekt och kontorschef på Tengbom Helsingborg

Utifrån en frustration över bristen på praktiska verktyg för att utforma offentliga platser för kvinnor har Vesna hittat sin drivkraft att utveckla FairSHARE, ett certifieringssystem som utmanar normerna för hur vi leder, planerar, designar och bygger våra städer. Vesna deltar i panelen för att diskutera barns roll när det gäller att skapa staden och använda jämlikhet som en byggsten i stadsutvecklingen.

SETTING THE SCENE

Våra moderatorer introducerar dagens upplägg tillsammans med gäster.

Aurore Belfrage

H22 Summit Moderator

BIG OPENER

Vi kickstartar temat med dagens huvudtalare.

Palle Lundberg

Helsingborgs Stadsdirektör

BREAKING THE MOULD

Dagens andra talare ger nya perspektiv kring innovation.

Audrey Tang

TAIWAN’S DIGITAL MINISTER IN CHARGE OF SOCIAL INNOVATION

SPARKING CHANGE

Innovationskraften som mittpunkt av vår tredje talare

Daniela Chacón Arias

Executive Director of TANDEM Foundation

CITY TALKS

Välkommen till ett dynamiskt panelsamtal där förändringsledare från hela världen diskuterar innovation och städernas förändrade roll.

Ethan Kent

Executive Director, PlacemakingX

Ethan Kent har satt sin fokus på livet mellan husen och har som mål att bygga en global placemaking rörelse. Som en spännande röst i en av våra panelsamtal kommer Ethan berätta om hur vi kan omvandla outnyttjade offentliga rum till positiva och trygga platser!

Jonna Myrebris

Biträdande stadsdirektör på Helsingborgs stad

Jonna har en bakgrund både inom skolvärden och inom fastighetsbranschen. Med sin breda kompetens att arbeta med stadsövergripande frågor med många aktörer, kommer Jonna prata om samskapande som smart arbetssätt i utformningen av det offentliga rummet.

Susanne Seitinger

SLED and Smart Communities Marketing Lead at Verizon

Susanne Seitinger hjälper lokala ledare att lösa utmaningar inom transportsektorn, allmän säkerhet och infrastruktur. I en av våra paneldiskussioner kommer hon berätta hur man bygger smarta städer som inspirerar till positiva samhällsförändringar och gör verklig skillnad för medborgarna.

Reservation för ändring i programmet

SUMMIT ON DEMAND

Summit on Demand är en streamingtjänst där du väljer hur och när du vill konsumera vårt stora smörgåsbord av talare, smarta paneldebatter och mycket mer. Innehållet från varje dag finns tillgängligt på plattformen under Summit on Demand där du väljer fritt mellan allt intressant innehåll.

NÅGRA AV VÅRA HUVUDTALARE

Audrey Tang

TAIWAN’S DIGITAL MINISTER IN CHARGE OF SOCIAL INNOVATION

Som skicklig programvaruutvecklare, har Audrey Tang blivit en framträdande "game changer" när det kommer till open-source mjukvara. Audrey förmedlar unika insikter kring öppen källkod, transparent styrning och samarbete på flera nivåer. Som självutnämnd anarkist kommer Audrey att vidga vyerna för teknikens disruptiva och demokratiserande potential.

Carl Heath

Vice President of Professional Education - RISE

Med sin bakgrund och expertis inom digitalisering och lärande, har Carl Heath bidragit till att utveckla en nationell stödplattform för skolor i kölvattnet av COVID-19-pandemin i Sverige. Carl kommer att dela med sig av lärdomarna från detta spännande projekt, sina tankar om det osäkra lärandelandskapet och sin vision kring det demokratiska samtalet.

Cecilia Borg

ENGINEERING DIRECTOR AT SPOTIFY

Efter att ha arbetat med utveckling och agil transformation i globala- och nystartade företag i mer än tjugo år, är Cecilia Borg ledande när det kommer till förändring i sin bransch. Cecilia kommer att dela med sig av sin expertis kring hur man kan göra tvärfunktionalitet och inre drivkrafter till en motor för att uppnå mål i organisationer.

Daniela Chacón Arias

Executive Director of TANDEM Foundation

Daniela är advokat och aktiv talesman för jämlikhet och jämställdhet. Hon vill öka förståelsen kring vikten av att främja lokal utveckling för att uppnå trygga, inkluderande, hållbara och motståndskraftiga städer. Daniela har tidigare varit kommunfullmäktige i Quito, Ecuador och kommer att prata om att hur förtroendet bland invånarna och den lokala regeringen är en grundsten för att engagera samhällen.

Darja Isaksson

Generaldirektör Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet

Darja Isaksson är en av Sveriges mest inflytelserika aktörer när det kommer till förändringsarbete. Hon ser systematisk omställning som ett måste för ett hållbart samhälle. Darja kommer att tala om utveckling genom samverkan, hur man frigör sig från gamla processer och bäst arbetar tvärvetenskapligt för att skapa verklig innovationskraft.

Hannah Wright

Urban Planner & Knowledge Integrator

Genom sin internationella expertis inom barnvänlig design förespråkar Hannah en sund stadsutveckling som förenar innovation och praxis. Hannah kommer att prata om barnens rätt till lek och hur städer kan skapa mer barnvänliga platser.

Jean-Eric Paquet

Director-General, DG Research & Innovation, European Commission

Som generaldirektör för forskning och innovation är Jean-Eric en nyckelperson  i att driva EU:s innovationsagenda samt övergången till ett hållbart Europa. Jean-Eric kommer att dela med sig av sina insikter om de smarta städernas roll i utvecklingen av motståndskraftiga samhällen och det förändrade utseendet på styrelseformatet.

Joakim Jardenberg

VD FÖR GET AI

Joakim Jardenberg är en influenser inom teknikvärlden och en drivande kraft i smart stadsutveckling. Som global talare Senior rådgivare, affärsängel med +40 investeringar är han fortfarande nyfiken.

Katrien Rycken

Directeur at Leuven 2030

Katrien Rycken kommer, tillsammans med Borgmästare Ridouani, att presentera sin stad och det banbrytande innovationsarbete som har gett dem titeln European Capital of Innovation 2020. De kommer att dela med sig av sin erfarenhet kring att bygga stadsövergripande innovationsekosystem och att omvandla styrmodeller i staden. Självklart får vi höra hur invånarnas engagemang är helt avgörande för att uppnå gemensamma hållbarhetsmål.

Louise Thivant-Johannsen

Global CFCI Advisor and Programme Specialist, UNICEF

Louise Thivant-Johannsen har länge arbetat med humanitära frågor och främjandet av barnvänliga städer, både på lokal och global nivå, som advokat och barnskyddsspecialist. Louise kommer att berätta om vikten av inkludering av barn och ungdomar i beslutsprocesser kring stadsmiljön.

Michael Lake

President & CEO of Leading Cities

Michel Lake är före detta rådgivare till World Economic Forum och hyllad expert kring smarta och motståndskraftiga städer. Han ser sektor- och branschöverskridande relationsbyggande som vägen fram till de lösningar som krävs för vår tids utmaningar. Michael kommer att prata om behovet av en kulturell förändring i hur vi arbetar med att framtidssäkra våra städer och den avgörande roll som verkligt samarbete spelar.

Mohamed Ridouani

Mayor of the City of Leuven

Borgmästare Mohammed Ridouani kommer att, tillsammans med Katrien Rycken, presentera sin stad och det banbrytande innovationsarbete som har gett dem titeln European Capital of Innovation 2020. De kommer att dela med sig av sin erfarenhet kring att bygga stadsövergripande innovationsekosystem och att omvandla styrmodeller i staden. De kommer självklart prata om hur invånarnas engagemang är helt avgörande för att uppnå gemensamma hållbarhetsmål.

Palle Lundberg

Helsingborgs Stadsdirektör

Under Palle Lundbergs inspirerande ledarskap har Helsingborg blivit ledande inom innovation och seglat upp som ett lysande exempel på hur man kan förverkliga förändringar som möter morgondagens utmaningar. Palle kommer att dela med sig av sin resa och vikten av tillit och ett flexibelt ledarskap för att engagera invånarna.

Peter MacLeod

PRINCIPAL AND CO-FOUNDER OF MASS LBP

Som en av Kanadas ledande experter på involvering och diskursiv demokrati kommer Peter MacLeod att tala om framtidens ansvarsfulla ledarskap. Under det senaste århundradet har vi bara arbetat med en liten bit av det demokratiska pusslet. Hur frigör vi potentialen hos olika sociala grupper och hur kan styrning bli verkligt deltagande?

Rebecka Carlsson

HÅLLBARHETSENTREPRENÖR, KLIMATAKTIVIST OCH AFFÄRSRÅDGIVARE

Rebecka Carlsson är en internationellt känd talare och expert på hållbar utveckling och exponentiell teknik. Rebecka kommer att tala om hållbarhet som en disruptiv affärskraft och dess roll för att möjliggöra snabb klimatövergång. Hur kan städer utnyttja den exponentiella teknikens fulla kraft för att nå sina klimatmål?

Umberto Fugiglando

Research Manager & Partnerships Lead at MIT Senseable City Lab

Umbertos är ledande inom smart city utveckling och hans arbete vid MIT Senseable City Lab handlar om att utforska gränssnittet mellan data, städer, människor och teknik. Umberto kommer att tala om framtidens smarta och uppkopplade städer och de byggstenar som är en avgörande del i innovativ urban teknik.

Victoria Escobar

Medgrundare och operativ chef på Changers Hub

Genom sitt arbete med Changers Hub, ett innovationshus för unga vuxna, har Victoria Escobar fått en djup förståelse för vikten av positiva mötesplatser där unga vuxna får chans att förverkliga sina idéer och drömmar. Initiativet fokuserar på att stärka unga i utsatta områden och Victoria kommer främst att lyfta fram möjligheter till samverkan och hur viktigt det är med förebilder i områden som undergår konstant förändring.

CITY TALKS

Vår eminenta kollega Kristin Engholm, från H22-teamet, sitter ner med förändringsledare från hela världen för att diskutera innovation och städernas förändrade roll. Panelsamtalen täcker ett nytt och spännande område varje dag. Så se till att ha gott om tid till att inspireras och ta del av ett samtal mellan utmanare, drömmare och modiga tänkare världen över! Vi vågar lova att du kommer lämna sändningen full av nya idéer!

Hur hanterar vi framtida utmaningar proaktivt?

MÅNDAG / FACILITATE

Låt oss undersöka hur innovation kan förebygga och rusta oss för framtiden samt hur det kan se ut i praktiken.

Städer som drivkrafter för innovation i ett smartare och mer hållbart Europa

TISDAG / FACILITATE

Varför behöver städer vara innovativa? Och hur kan lokala utmaningar omvandlas till globala lösningar och möjligheter?

Nästa steg för AI inom sjukvården

ONSDAG / ELEVATE

Hur kan vi skapa en miljö där det är möjligt att testa – och misslyckas eller skala snabbt – utan att ta risker när det gäller hälsa eller datahantering?

Bättre städer genom barnens glasögon

TORSDAG / CO-CREATE

För att barn ska kunna uppleva sin stad som omtänksam och positiv måste de delta i planeringen.

Smarta sätt att skapa välmående och glädje i staden

FREDAG / CO-CREATE

Hur kan vi bygga och designa städer som får människorna som bor och verkar där att känna glädje och i stort få en positiv känsla i sin stad?

NORDIC SMART CITY HACK

Helsingborg och H22 arrangerade, tillsammans med Svenska Institutet, ett nordiskt hackaton som pågick parallellt med H22 Summit, den 2-6 november. Nordic Smart City Hack var ett 48-timmars onlinehackaton där medborgare och organisationer från hela Norden deltog för att skapa innovativa och hållbara digitala lösningar för de städer vi vill alla vill leva i idag – och imorgon.

Hackatonet har fem utmaningskategorier:

A smarter Labour market
A better city for Health
Mobility of tomorrow
A new place for Cultural life
Be a smarter Neighbour

H22 SUMMIT DAILY RELEASE

PROGRAMMET GES PÅ ENGELSKA

FAQ H22 SUMMIT 2020

På vår webbplats www.h22.se finns massor med bra info om H22. I den här FAQ:n hittar ni svar på de vanligaste frågorna: https://h22.se/faq Webbplatsen finns på både svenska och engelska. Ni byter språk på flaggan i menyn till höger.

H22 Summit är ett årligen återkommande event som arrangeras av Helsingborgs stad och innovationssatsningen H22. I år är eventet digitalt och kommer ske via en digital plattform där vi samlar deltagare från hela världen tillsammans med talare, paneldebatter, möjlighet att nätverka och mycket mer.  Eventet pågår mellan den 2-6 november och har tre teman med olika programpunkter knutna till sig. Varje morgon uppdateras plattformen med dagens program och du kan även välja att ta del av programmet i efterhand via det vi kallar Summit on Demand (se mer info nedan).

Helsingborg tog, genom en hedrande andraplats i iCapital, positionen som en av Europas mest innovativa städer. Och vi ligger i framkant när det kommer till innovation. Hela staden har omvandlats till en testbädd för samarbete kring smarta lösningar och blivit en magnet för branschledare och innovatörer från hela världen. I Helsingborg förändrar vi vår arbetskultur för att möjliggöra innovation. Vi ser till att det finns stöd och mod att tänja gränserna för vad som är möjligt – allt med målet att förbättra livskvaliteten för de som bor och verkar i Helsingborg!

H22 Summit är en språngbräda för innovation och en plattform för att accelerera arbetet med att skapa smartare städer. Våra gemensamma utmaningar kan vi bara lösa lokalt – tillsammans.

Du går till adress: http://event.vvenues.com/h22summit  och loggar in genom att fylla i de uppgifter som efterfrågas i badgen och sen klickar du på Check in. Då du tidigare köpt biljett så kommer systemet känna igen din mailadress.

Ja det behöver du. Den köper du via www.h22summit.se eller www.h22summit.com för engelska. Biljetterna kostar 250 kr.

Ja det kan du, bokningen är öppen hela veckan och tack vare Summit on Demand så kan du ta del av det innehåll du missat tidigare dagar när det passar dig.

Vänta en liten stund och testa sen igen. Inom en timme mellan klockan 6-21 sker kopplingen mot plattformen och din ska fungera.

Ja H22 Summit kostar 250 kr.

Den 2-6 november pågår själva eventet. Plattformen öppnar klockan 06.00 (GMT +1) den 2 november.  Sen kommer du som har biljett kunna se det du missat eller vill se igen under 2 månader framåt.

Vi har en supportmail som bemannas mellan klockan 6-21 (GMT+1) varje dag den 2-6 november. Hit kan du vända dig med alla typer av frågor. support@h22summit.com Du kan även besöka informationsdisken inne i lobbyn på plattformen och chatta med oss där.

Ja vi har textat talarna och de olika programpunkterna på både svenska och engelska för att du som deltagare ska få bästa möjliga upplevelse av programmet. För att välja att du vill ha text klickar du CC-ikonen inne i videospelaren och väljer sen svensk eller engelsk text. Det går självklart även bra att ta del av programmet utan text om du vill det.

Du hittar dagens program inne i plattformen på respektive scen och vill du ha koll på hela veckans program, hittar du det i informationsdisken inne i plattformen. Där kan du även chatta med oss om du undrar över något speciellt.

Varje morgon släpper vi dagens program som innehåller alla talare för dagen så att du kan titta på det när det passar dig.

Ja det gör det, bland annat små miniseminarier och prisutdelningar. Information om när dessa sker och hur du gör för att vara med kommer skickas ut varje morgon via mail så glöm inte att kolla din inkorg innan du går in i plattformen.

Under H22 Summit har vi valt att både ha program på olika scener varje dag men även erbjuda en möjlighet för dig som deltagare att titta på programmet precis när det passar dig. Summit on Demand är en streamingtjänst där du väljer hur och när du vill konsumera vårt stora smörgåsbord av talare, smarta paneldebatter och mycket mer. Varje kväll flyttar dagens innehåll in under Summit on Demand och när veckan är slut kommer du kunna välja helt fritt från hela innehållet.

H22 Summit är ett internationellt event som både har internationella talare och deltagare och därför blir genomförandespråket engelska så att alla ska förstå och kunna göra sig förstådda.

Du kan ta del av H22 Summit när det passar dig men vi rekommenderar att du besöker plattformen och tar till dig av innehållet någon gång mellan 6-21 (GMT+1) då vi bemannar plattformen och du lätt kan få svar på eventuella frågor.

Ja varje kväll flyttar den gångna dagens program in i Summit on Demand som du hittar till vänster i lobbyn på plattformen. Där kan du välja fritt vad du vill se.

Här hittar du instruktionsfilm på allt som går att göra i plattformen och hur den fungerar:

Bäst upplevelse av H22 Summit får du om du loggar in någon gång mellan 6-21 (GMT+1) via dator. Plattformen kommer bäst till sin rätt på dator eller platta.

Du hittar andra deltagare i deltagarlistan uppe till höger. Där kan du söka, filtrera och sen antingen chatta med andra eller bjuda in till videosamtal.

Du hittar alla deltagare i deltagarlistan uppe till höger. Sök och se vilka mer än du som befinner sig på plattformen.

Ja i lobbyn inne i plattformen finns det en informationsdisk som vi bemannar varje dag mellan 6-21 (GMT+1) Där kan du chatta med oss och ställa alla frågor som kan dyka upp. Chatten är inte publik så ingen annan ser vad du frågar om.

Du får gärna ta skärmdumpar i plattformen eller dela ditt deltagande på andra sätt i sociala kanaler. Glöm inte använda (hashtag) #h22summit.

Nej, vi vill inte samla en folkmassa med tanke på Covid-19.

Helsingborg och H22 arrangerar tillsammans med Svenska Institutet ett nordiskt hackaton som pågår parallellt med H22 Summit, den 2-6 november. Nordic Smart City Hack är ett 48-timmars onlinehackaton där medborgare och organisationer från hela Norden kommer att delta för att skapa innovativa och hållbara digitala lösningar för de städer vi vill alla vill leva i idag – och imorgon. Här finns mer information om detta: https://hack.sweden.se/smartcity/

Vi finns på:

Facebook: https://www.facebook.com/h22smartcityhelsingborg/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/h22—a-smarter-city/  och på

Instagram: https://www.instagram.com/h22smartcityhelsingborg/

Du är välkommen att ställa frågor till oss via de här kanalerna under veckan men även efteråt. Tagga oss eller använd meddelandefunktionen.

Svenska