H22 SUMMIT
A SPRINGBOARD FOR
INNOVATION!
DIGITAL EVENT
2-6 NOVEMBER 2020
HELSINGBORG/SWEDEN KÖP BILJETT

Helsingborg ligger i framkant när det kommer till innovation. Hela staden har omvandlats till en testbädd för samarbete kring smarta lösningar och blivit en magnet för branschledare och innovatörer från hela världen. I Helsingborg förändrar vi vår arbetskultur för att möjliggöra innovation. Vi ser till att det finns stöd och mod att tänja gränserna för vad som är möjligt – allt med målet att förbättra livskvaliteten för de som bor och verkar i Helsingborg!

H22 Summit är en språngbräda för innovation och en plattform för att accelerera arbetet med att skapa smartare städer. Våra gemensamma utmaningar kan vi bara lösa lokalt – tillsammans. Följ med på ett 5-dagars öppet hus där du kan checka in för inspiration eller dröj dig kvar hela veckan för att upptäcka det allra senaste inom hållbar stadsutveckling. Lyssna till ledande experter, inspirerade talare, dynamiska diskussioner eller varför inte delta i ett hackathon och ta tillfället att göra skillnad redan här och nu!

Nytt innehåll kommer att släppas varje dag!

H22_Logo_Hbg_The_making_Neg350

TRE TEMAN

H22_Summit_Facilitate

FACILITATE

MÅNDAG-TISDAG
ETT LEDARSKAP SOM 

 ACCELERERAR INNOVATION

Hur arbetar man fram en innovativ, agil och utvecklande organisation som strävar efter att underlätta istället för att styra? Och hur får man in nya infallsvinklar för att vrida på perspektiven i ledarskapet och arbeta tvärgående i stället för i silos?

H22_Summit_Elevate

ELEVATE

ONSDAG
TEKNIK FÖR FOLKET

Teknik finns i alla aspekter av livet och utvecklas ständigt. Vi undersöker hur vi kan använda smart teknik för att underlätta, sammanlänka och skapa ett bättre liv för dem som bor och arbetar i staden.

H22_Summit_Cocreate

CO-CREATE

TORSDAG-FREDAG
EN STAD UTVECKLAD AV
INVÅNARE FÖR INVÅNARE

Invånarna är det pulserande hjärtat i staden. Men hur bygger man en öppen och trygg kultur där invånardialog och medskapande är en självklarhet?

H22 SUMMIT PROGRAM

Varje morgon den 2-6 november släpper vi dagens program som innehåller alla talare för dagen så att du kan ta del av det när det passar dig.

SETTING THE SCENE

Våra moderatorer introducerar dagens upplägg tillsammans med gäster.

Aurore Belfrage

H22 Summit Moderator

Peter Danielsson

Kommunstyrelsens ordförande Helsingborg

BIG OPENER

Vi kickstartar temat med dagens huvudtalare.

Audrey Tang

TAIWAN’S DIGITAL MINISTER IN CHARGE OF SOCIAL INNOVATION

BREAKING THE MOULD

Dagens andra talare ger nya perspektiv kring innovation.

Peter MacLeod

PRINCIPAL AND CO-FOUNDER OF MASS LBP

SPARKING CHANGE

Innovationskraften som mittpunkt av vår tredje talare

Cecilia Borg

ENGINEERING DIRECTOR AT SPOTIFY

CITY TALKS

Välkommen till ett dynamiskt panelsamtal där förändringsledare från hela världen diskuterar innovation och städernas förändrade roll.

Jon Simonsson

Chair of Committee for Technological Innovation and Ethics (Komet), Swedish Government

Jon Simonsson arbetar med teknisk utveckling och att skapa förutsättningar för att påskynda ansvarsfull användning av ny teknik. Jon är med i vårt panelsamtal för att dela sin expertis när det gäller att identifiera politiska utmaningar och driva policyutveckling för att på bästa möjliga sätt gynna teknisk innovation för en hållbar framtid.

Lisa Olsson

Lisa Olsson, innovationschef samt enhetschef HBG Works

Lisa spelar en viktig roll när det kommer till att främja den innovationskultur som genomsyrar alla nivåer i staden. Medarbetare i staden, invånare, företag och akademien - alla kan bidra till smarta lösningar som skapar värde för Helsingborgarna. Med sig in i sitt arbete har hon sin omfattande kunskap om innovationsprocesser och systemisk transformation. Det är också denna ingång hon har i vår paneldiskussion där hon kommer att dela med sig av sina tankar om vad som krävs för att uppnå verklig förändring.

Piret Tõnurist

Innovation Lead at OECD

Med sjutton års arbete med innovation inom den offentliga, privata och akademiska sektorn är Piret expert på att analysera komplexa utmaningar, initiera lösningar och utvärdera resultatet. Hennes erfarenhet av förutseende innovationsstyrning vid observationsorganet för offentlig sektor innovation (OPSI) kommer att vara ovärderlig i vår paneldiskussion om proaktiv förändring av ledarskapsmodeller.

SETTING THE SCENE

Våra moderatorer introducerar dagens upplägg tillsammans med gäster.

Olga Algayerova

Executive Secretary, Under-Secretary-General at UNECE

Rijal Mbamba

H22 Summit Moderator

BIG OPENER

Vi kickstartar temat med dagens huvudtalare.

Katrien Rycken

Directeur at Leuven 2030

Katrien Rycken kommer, tillsammans med Borgmästare Ridouani, att presentera sin stad och det banbrytande innovationsarbete som har gett dem titeln European Capital of Innovation 2020. De kommer att dela med sig av sin erfarenhet kring att bygga stadsövergripande innovationsekosystem och att omvandla styrmodeller i staden. Självklart får vi höra hur invånarnas engagemang är helt avgörande för att uppnå gemensamma hållbarhetsmål.

Mohamed Ridouani

Mayor of the City of Leuven

Borgmästare Mohammed Ridouani kommer att, tillsammans med Katrien Rycken, presentera sin stad och det banbrytande innovationsarbete som har gett dem titeln European Capital of Innovation 2020. De kommer att dela med sig av sin erfarenhet kring att bygga stadsövergripande innovationsekosystem och att omvandla styrmodeller i staden. De kommer självklart prata om hur invånarnas engagemang är helt avgörande för att uppnå gemensamma hållbarhetsmål.

BREAKING THE MOULD

Dagens andra talare ger nya perspektiv kring innovation.

Jean-Eric Paquet

Director-General, DG Research & Innovation, European Commission

SPARKING CHANGE

Innovationskraften som mittpunkt av vår tredje talare

Darja Isaksson

Generaldirektör Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet

CITY TALKS

Välkommen till ett dynamiskt panelsamtal där förändringsledare från hela världen diskuterar innovation och städernas förändrade roll.

Alf Rehn

Professor i innovation och ledarskap vid Syddansk universitet

Som en internationellt efterfrågad talare som inspirerar kring kreativitet, innovation och framtidstänkande, tar Alf Rehn alltid in nya perspektiv till varje konversation. Alf kommer att ingå i våra paneldiskussioner och dela med sig av sina tankar om städernas roll för att driva EU:s innovationsagenda.

Erik Bergkvist

Ledamot Europaparlamentet

Eriks erfarenhet som ordförande för Västerbottens regionstyrelse har gett honom insikter i hur europeiskt samarbete kan gynna alla inblandade. Sedan 2019 är Erik ledamot i Europaparlamentet. Han kommer att delta i en av paneldiskussionerna och ge sina reflektioner kring EU:s innovationsagenda och städernas roll i klimatåtgärder och europeisk konkurrenskraft.

Gema Roig Pallardó

Coordinator of EU projects at Las Naves

I sin roll som samordnare av EU-projekt är Gema fullt engagerad i hur städer kan driva innovation - lokalt, regionalt och globalt. Gema har en viktig vinkel i City Talks panelsamtal genom hennes synsätt kring hur vi kan uppnå ett välmående och socialt sammanhållet Europa.

SETTING THE SCENE

Våra moderatorer introducerar dagens upplägg tillsammans med gäster.

Aurore Belfrage

H22 Summit Moderator

BIG OPENER

Vi kickstartar temat med dagens huvudtalare.

Rebecka Carlsson

HÅLLBARHETSENTREPRENÖR, KLIMATAKTIVIST OCH AFFÄRSRÅDGIVARE

BREAKING THE MOULD

Dagens andra talare ger nya perspektiv kring innovation.

Carl Heath

Vice President of Professional Education - RISE

SPARKING CHANGE

Innovationskraften som mittpunkt av vår tredje talare

Michael Lake

President & CEO of Leading Cities

CITY TALKS

Välkommen till ett dynamiskt panelsamtal där förändringsledare från hela världen diskuterar innovation och städernas förändrade roll.

Jennica Andersson

Public Sector Lead at Microsoft

Med över tjugo års erfarenhet driver Jennica försäljningen mot den offentliga sektorn för Microsoft, en dedikerad H22-partner som är ledande inom digital transformation. Vid panelsamtalet kommer Jennica att ge sina insikter om teknikens roll för att skapa ett hållbart samhälle med ambitionen att ge individer och organisationer nya möjlighet genom nya digitala verktyg.

Johan Müllern-Aspegren

Innovationsledare, Vård- och omsorgsförvaltningen

Efter att ha grundat Skandinaviens största Design Thinking Bootcamp för sjuksköterskestudenter, leder och koordinerar Johan innovationsresan för 3 500 kommunanställda. Hans ambition är en smidig organisation med innovationskapacitet att ta sig an framtida utmaningar. Johan kommer att ta med sin breda kunskap kring health tech till paneldiskussionen och visa på helt nya sätt att accelerera innovation framåt.

Louise Callenberg

Chef för sektionen för digital förnyelse och samverkan, Sveriges kommuner och landsting

Louise utvecklar välfärd, stadsutveckling och tillväxt genom digital transformation. Hon tror att det är just i "mellanrummen" som man bäst kan utnyttja potentialen i mänsklig interaktion. Louise är med i vårt panelsamtal för att diskutera de utmaningar - och naturligtvis fördelar - som AI inom hälso- och sjukvårdssektorn kan erbjuda.

SETTING THE SCENE

Våra moderatorer introducerar dagens upplägg tillsammans med gäster.

Gerald Babel-Sutter

Co-founder and CEO of URBAN FUTURE Global Conference

Rijal Mbamba

H22 Summit Moderator

BIG OPENER

Vi kickstartar temat med dagens huvudtalare.

Joakim Jardenberg

VD FÖR GET AI

BREAKING THE MOULD

Dagens andra talare ger nya perspektiv kring innovation.

Victoria Escobar

Medgrundare och operativ chef på Changers Hub

SPARKING CHANGE

Innovationskraften som mittpunkt av vår tredje talare

Hannah Wright

Urban Planner & Knowledge Integrator

Genom sin internationella expertis inom barnvänlig design förespråkar Hannah en sund stadsutveckling som förenar innovation och praxis. Hannah kommer att prata om barnens rätt till lek och hur städer kan skapa mer barnvänliga platser.

Louise Thivant-Johannsen

Child Friendly Cities Initiative (CFCI) Advisor and Child Participation Specialist, UNICEF

Louise Thivant-Johannsen har länge arbetat med humanitära frågor och främjandet av barnvänliga städer, både på lokal och global nivå, som advokat och barnskyddsspecialist. Louise kommer att berätta om vikten av inkludering av barn och ungdomar i beslutsprocesser kring stadsmiljön.

CITY TALKS

Välkommen till ett dynamiskt panelsamtal där förändringsledare från hela världen diskuterar innovation och städernas förändrade roll.

Daniel Urey

Medgrundare till tankesmedjan Lablab

Daniel Urey har lång internationell erfarenhet av att leda stora förändrings- och utvecklingsprojekt. På Lablab ligger fokus på ökad kunskap om sociala, ekologiska och spatiala omställningar. Han utforskar kopplingen mellan teori och praktik för att återupptäcka hur vi förhåller oss till innovativ interaktion i olika miljöer. I paneldiskussionen lovar Daniel att rucka på gamla invanda begrepp om det offentliga rummet.

Mark Ojal

Urban Designer and Placemaking Expert at UN-Habitat

Mark länkar ihop idéer, människor och platser. Hans roll på UN-Habitat handlar om att driva genomförandet av stadsutvecklings- och designprojekt inom Global Public Space program. Som deltagare i våra paneldiskussioner kommer Mark att samtala om deltagande stadsutveckling och om sitt engagemang för barn och samhällen i det offentliga rummet.

Vesna Vasiljkovic

Arkitekt och kontorschef på Tengbom Helsingborg

Utifrån en frustration över bristen på praktiska verktyg för att utforma offentliga platser för kvinnor har Vesna hittat sin drivkraft att utveckla FairSHARE, ett certifieringssystem som utmanar normerna för hur vi leder, planerar, designar och bygger våra städer. Vesna deltar i panelen för att diskutera barns roll när det gäller att skapa staden och använda jämlikhet som en byggsten i stadsutvecklingen.

SETTING THE SCENE

Våra moderatorer introducerar dagens upplägg tillsammans med gäster.

Aurore Belfrage

H22 Summit Moderator

BIG OPENER

Vi kickstartar temat med dagens huvudtalare.

Umberto Fugiglando

Research Manager & Partnerships Lead at MIT Senseable City Lab

BREAKING THE MOULD

Dagens andra talare ger nya perspektiv kring innovation.

Palle Lundberg

Helsingborgs Stadsdirektör

SPARKING CHANGE

Innovationskraften som mittpunkt av vår tredje talare

Daniela Chacón Arias

Executive Director of TANDEM Foundation

CITY TALKS

Välkommen till ett dynamiskt panelsamtal där förändringsledare från hela världen diskuterar innovation och städernas förändrade roll.

Ethan Kent

Executive Director, PlacemakingX

Ethan Kent har satt sin fokus på livet mellan husen och har som mål att bygga en global placemaking rörelse. Som en spännande röst i en av våra panelsamtal kommer Ethan berätta om hur vi kan omvandla outnyttjade offentliga rum till positiva och trygga platser!

Jonna Myrebris

Biträdande stadsdirektör på Helsingborgs stad

Jonna har en bakgrund både inom skolvärden och inom fastighetsbranschen. Med sin breda kompetens att arbeta med stadsövergripande frågor med många aktörer, kommer Jonna prata om samskapande som smart arbetssätt i utformningen av det offentliga rummet.

Susanne Seitinger

SLED and Smart Communities Marketing Lead at Verizon

Susanne Seitinger hjälper lokala ledare att lösa utmaningar inom transportsektorn, allmän säkerhet och infrastruktur. I en av våra paneldiskussioner kommer hon berätta hur man bygger smarta städer som inspirerar till positiva samhällsförändringar och gör verklig skillnad för medborgarna.

Reservation för ändring i programmet

SUMMIT ON DEMAND

Under H22 Summit har vi valt att både ha program på olika scener varje dag men vi erbjuder också en möjlighet att titta på programmet precis när det passar dig. Summit on Demand är en streamingtjänst där du väljer hur och när du vill konsumera vårt stora smörgåsbord av talare, smarta paneldebatter och mycket mer. Varje kväll flyttar dagens innehåll in under Summit on Demand. När veckan är slut kommer du kunna välja helt fritt från hela innehållet.

NÅGRA AV VÅRA HUVUDTALARE