H22

Om och varför H22

H22 är Helsingborgs stora välfärdssatsning där vi vill utveckla morgondagens lösningar för en ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad.

STADENS ARBETE MED H22 BESTÅR AV TVÅ DELAR:

  1. En stadsgemensam satsning på innovation. Det handlar om själva resan mot en smartare och mer hållbar stad.
  2. Ett City Expo, en stadsmässa där vi sätter ljuset på allt det som åstadkommits fram till 2022. Under och efter City Expot fortsätter den långsiktiga satsningen.

H22 sätter ljus på hela vår stad och utgår från människorna som bor här, livet mellan husen och innanför väggarna.

Varför satsar Helsingborgs stad på innovation?

Helsingborg, likt många andra städer, har stora utmaningar framför sig. För att möta utmaningarna måste vi hitta nya arbetssätt, samarbeten och lösningar.

2030 kommer 60 procent av jordens befolkning bo i städer.

Andelen äldre och barn ökar samtidigt som den arbetande,
skattebetalande befolkningen minskar.

Se när Ola Selmén förklarar H22

Tre teman utforskar den smarta staden

Att utveckla för människan, med människan är en av grundtankarna med H22. Det handlar om att inkludera människor som är involverade och engagerade på olika nivåer, lokala såsom internationella. Men det handlar också om att utveckla ledarskapet anpassat till en värld med allt högre krav, i ständig förändring. Läs mer

Vi öppnar upp hela staden och gör den till en testbädd för innovation och nytänk.

En stolt tradition

H22 är en blinkning till de tidigare mässorna H55 och H99. 1955 genomfördes H55, en världsutställning med fokus på design och hantverk. Mässan hade över en miljon besökare. 1999 var det dags för H99. Fokus låg på arkitektur, fysisk struktur och utveckling av ett nytt bostadsområde i norra hamnen.

FAQ

Vill du veta ännu mer hittar du svar på de vanligaste frågorna om H22 här. Till FAQ

Rösten

Vill du läsa vad andra säger om H22 och Helsingborgs resa mot en smartare stad. Till Rösten

Svenska