ÄLSKA TRÄD!

Helsingborgs stad gick tidigt med i FN:s kampanj Trees in Cities Challenge. Mot slutet av 2020 ska staden ha planterat inte mindre än 8000 nya träd. Kan invånare, företag och organisationer i Helsingborg matcha staden? Tillsammans gör vi Helsingborg till en av stjärnorna i Trees in Cities Challenge! Rapportera i formuläret när du planterat ett träd. Tagga #treesincitieschallenge och #H22themakingofasmartercity i dina egna kanaler så gör vi Helsingborg till en förebild i den här globala satsningen!

Träd är en fantastisk hjälp i kampen för klimatet. De binder koldioxid och renar luften, men de ökar också den biologiska mångfalden. Dessutom är de ju rätt vackra att titta på. Det är FN som ligger bakom Trees in Cities Challenge, som lanserades i samband med det stora klimatmötet i New York hösten 2019. Här kan du kolla in vad Greta Thunberg har att säga om träd:

Här kan du kolla in vad Greta Thunberg har att säga om träd.

Städer ligger bakom ungefär 75 procent av världens koldioxidutsläpp. Det är därför FN vill se åtgärder på stadsnivå. Trots att många forskare anser att trädplantering är ett både billigt och effektivt sätt att möta klimathotet så är det en försvinnande liten del av miljöinvesteringarna som går till träd. Naturligtvis måste vi samtidigt med trädplantering göra allt för att minska användningen av fossila bränslen och försöka stoppa skövlingen av stora skogsarealer. Men trädplantering är något vi kan börja med här och nu, idag. Var med på utmaningen!

Läs mer: https://treesincities.unece.org/

Helsingborgs borgmästare Peter Danielsson planterar det första av många träd för att uppfylla stadens mål.

#treesincitieschallenge

UTMANA STADEN
GENOM ATT
RAPPORTERA IN
DINA PLANTERADE
TRÄD HÄR!

Tillsammans gör
vi Helsingborg till en
grön förebild.

PLANTERA
TRÄD?
SÅ BLIR DET
RÄTT LÄTT!

Tre saker att hålla koll på;
svårare än så är det inte när du ska plantera miljövänliga
träd enligt Fredrik Bengtsson, kommunekolog
på Helsingborgs stad.

1

Plantera gärna svenska lövträd, de är värdefulla för den biologiska mångfalden. Träd och buskar som bär frukt och blommor är också viktiga, till exempel hassel, rönn och körsbär. Fruktträd generellt är både nyttiga och goda. Välj bort invasiva arter som sykomorlönn, gudaträd, robinia och sävenbom.

2

Tänk på avstånd till byggnader och andra träd, det är viktigt att det finns gott om plats för kronutveckling.

3

Gräv en rejäl grop, minst dubbelt så stor och djup som rotklumpen. Använd bra planteringsjord som är naturgödslad.
Håll fritt från gräs den närmsta metern runt trädet så att det slipper konkurrera om näring och vatten. Säkerställ tillgång till vatten om det behövs. Stöd kan vara bra att ha i början, använd juteväv eller begagnad cykelslang som är flexibel.

Prenumerera på
vårt nyhetsbrev

Vill du veta mer om H22, hur arbetet
fortskrider och hur du kan vara en del i utveckling?
Registrera dig då för vårt nyhetsbrev nedan