RÖSTEN

Alexandra Hvalgren

2016 kom författaren Conny Palmqvist till Visionsfonden och frågade om han kunde få medel för att göra en liten dokumentärfilm om Syklubben, som smugglade flyktingar över sundet på 40-talet.

Vi vill möjliggöra återbruk och delning av resurser, erbjuda utrustning för mindre reparationer samt förmedla kunskap kring att leva ett mer hållbart liv.

Hamse Kjerstadius

Dagens avloppssystem har från 1960-talet till stora delar byggts ut i omgångar för att lösa de miljöproblem som uppstår på grund av stadens avlopp. Samtidigt blir det dyrare att rena avlopp då allt är blandat i samma rör.

En Inkluderande Innovationskultur börjar i skolbänken. Man kan också säga att den startar med dig och mig.

Inom den enorma träindustrin letar både producenter och forskare efter mer hållbara bindemedel, som ett alternativ till de syntetiska produkter som idag används i till exempel spånskivor. Grönare lim behövs, och det är där vi kommer in.

Bara för att du är utifrån betyder inte att du är en outsider. Det här är din stad, och om du har en bra idé kommer staden att stötta dig.

I den innovationssatsning som Helsingborg stad gör med H22 är siktar vi på de stora, djärva förändringarna – det som kallas för radikal innovation. Denna ambition medför två viktiga förutsättningar som tydligt skiljer innovation från traditionell utveckling.

Innovation är viktigt men kan ibland vara svårt att förstå eller för den delen beskriva. Men lägger man till ”social” framför så blir det en annan sak.

Invånarna är engagerade i allt som händer runtomkring sig, allt från utvecklingsarbete till att engagerade sig i en socialt. Detta skapar i sin tur, en stor tillit fyllt av en känsla av samhörighet och glädje.

Troed Troedsson

H22 blir ännu viktigare nu. Lösningen på corona ligger inte i att göra fem tusen munskydd. Det måste vi också göra, men den stora grejen är hur vi skapar ett bra samhälle där på andra sidan corona.

Svenska