PROUD GREEN HELSINGBORG

Helsingborg: En av Europas grönaste städer

Visste du att varje år, 30 år i rad, planterar varje femteklassare i staden ett träd?

Helsingborg har länge varit en förebild för hållbara städer. Vi har blivit utsedda till sveriges miljövänligaste kommun flera år i följd och håller en ledande position i Greater Copenhagens miljösatsning Grön omställning. Helsingborg var en de allra första städerna att hoppa på FN:s Trees in Cities Challenge – på blott två år planterades 18 000 nya träd i staden!

Vi har lanserat vår nya klimatplattform för invånare, föreningar, företag och staden själv för att tillsammans samla våra krafter och möjliggöra hållbar förändring. Och under vår internationella stadsmässa H22 City Expo sommaren 2022, blir Helsingborg en arena för att visa upp och samskapa smarta lösningar som främjar hälsosamma, hållbara städer som sätter människan och planeten främst.

Kika på några fantastiska exempel, projekt och testbäddar här nedan och bli inspirerad!

Fakta: Helsingborgs hållbarhetsarbete hittills i siffror

  • Staden drivs till 99.8% på återvunnen och förnybar energi
  • 82 % av allt bränsle som används av stadens egna fordon är numera fossilfri
  • Matsvinn på stadens skolor och förskolor har minskat med 49,4% sedan 2017
  • Energiförbrukning i stadens fastigheter har gått ner 31 % sedan 2005

.

Fakta: Stadens långsiktiga mål i siffror

 

  • Nettonollutsläpp senast 2035
  • Plastfritt restavfall senast 2035
  • 80 % minskning i koldioxidutsläpp från trafiken senast 2030 (räknat från 2010)
  • Klimatutsläpp från matkonsumption har minskat till en hållbar nivå på 1 ton per invånare och år senast 2035

.

Stolta, gröna Helsingborg

”Helsingborg ligger i absolut framkant när det kommer till hur vi arbetar tillsammans med våra invånare, andra sektorer samt såväl nationella som internationella aktörer för att uppmuntra till mer gröna och hållbara städer.”

Henrik Frindberg, miljödirektör på Helsingborgs stad

Innovation och samarbete – partnerskap för hållbara lösningar

Helsingborgs unika H22-satsning lägger grunden för ett allomfattande innovationsekosystem som radikalt förändrar stadens DNA – från att vara en servicefunktion till att bli en möjliggörare. Genom H22 engagerar vi invånare, föreningar, näringslivet och akademin för att utveckla nya, innovativa urbana lösningar. Därigenom bildas nya lokala, nationella och globala partnerskap på ett sätt som aldrig tidigare skådats.

I dagsläget har över 70 företag och organisationer bildat officiella partnerskap med H22. Mer än 250 pågående innovationer och initiativ förändrar i detta nu vår stad. Vi har öppnat upp Helsingborg – hela staden – till att fungera som en testbädd för aktörer som tillsammans med oss kan testa och ta fram nya innovationer som resulterar i en grönare stad.

 Spana in innovationsportalen
 Mer om H22
 Läs om våra partners

H22 City Expo 2022 – En språngbräda mot ett stoltare, grönare Helsingborg

Under 35 dagar nästa sommar: 30 maj – 3 juli, blir H22 City Expo den största arenan i Europa för hållbar stadsutveckling. Vi bjuder in världen att testa, utforska och utveckla nya lösningar som förbättrar livskvaliteten i hållbara städer. Konferenser, platsbesök, experiment och mycket mer kombineras med känslan, ljudet och smakerna i framtidens stad. Evenemanget blir en språngbräda för att mobilisera samhällets innovationskraft och ta stora kliv mot att skapa ännu grönare och mer hållbara städer för framtiden.

Läs mer om H22 City Expo

”Helsingborgs klimatarbete engagerar. Arbetet vi lägger ner är ärligt, långsiktigt men också modigt och stundtals uppseendeväckande. Vi vet att det inspirerar. Den enda vägen framåt för att skapa en grönare stad är att engagera alla som bor och verkar i den.”

Soraya Axelsson, Head of H22

Upptäck några av stadens pågående testbäddar och gröna projekt som vi samlat nedan, och se vilken roll du kan spela i en grönare framtid.

TESTBÄDDAR

Svenska