Tre rör är smartare än ett till mat- och vattenavfall

Hur kan tre rör istället för ett göra hantering av mat och vattenavfall smartare – och samtidigt göra det enkelt för Helsingborgarna att värna om vår närmiljö och spara vatten, energi och näringsämnen från att bokstavligen slösas bort?

Svaret är att vi separerar de tre avfallsströmmarna; matavfall, toalettvatten och gråvatten från bad, dusch och tvätt, i tre olika rör direkt där de används i varje hushåll. De mer än 2 000 hushåll och kontor i vår nya stadsdel Oceanhamnen är först ut i världen med att använda det nya systemet storskaligt, efter utvecklingen i Helsingborg, tillsammans med systerprojekt i ytterligare sex städer i Norra Europa.

I Oceanhamnens kök leder en avfallskvarn i diskhon, matavfall till ett rör. Vakuumtoaletter leder toalettavfall till ett annat rör. Det tredje röret samlar upp vatten från dusch, bad och tvätt och använder vattnets värme efter behov till att värma hushållet innan det följer de andra två rören till en behandlingsanläggning i närheten.

Behandlingsanläggningen samlar upp näringsämnen och organisk material för produktion av biogas och certifierat biogödsel. Den samlar också upp resterande värme från gråvattenströmmen för att värma fler hem, innan det minimalt kvarvarande avloppsvattnet från de tre strömmarna går vidare till vår reningsverk. Lösningen pressar all möjlig värde ur maten och vattnet vi använder.

Den minskar också växthusgasutsläppen med mer än 50% jämfört med det tidigare systemet, och minskar samtidigt energi- och vattenförbrukning samt avfall till ett absolut minimum. Lär dig mer om hur tekniken fungerar, se hur den gör Helsingborgarna till miljöhjältar eller besök Reco Lab för att se själv hur den fungerar.