DROTTNINGHÖG

Drottninghög – En
långsiktig utveckling

Drottninghög, enkom 3 kilometer från Cityområdet, har genererat globalt intresse genom det innovativa och dialogbaserade förhållningssätt som blåst nytt liv i bostadsområdet. Staden och dess invånare jobbar tillsammans för att forma sitt område och skapa en hållbar framtid byggd på gemensamma drömmar.

Drottninghög blir ett huvudområde under H22 City Expo med temat Open up for Co-creation, det vill säga öppna upp för samskapande. Utforska nya sätt att leva sida vid sida, nyskapande boendekoncept som knyter samman människor och lekplatser tagna rakt ur ett barns fantasi. Upptäck stadsodlingsprojekt som får folk att umgås och en marknadsplats med knorr. Drottninghög öppnar upp för nya möten och tar dig närmare människorna bakom innovationer, exalterande smakupplevelser och levande musik.

 

Öppna, koppla, förtäta
Drottninghög var det första området som byggdes enligt det så kallade miljonprogrammet. Ett bostadsprojekt, mellan 1965 och 1974, där målet vara att lösa bostadsbrist, genom att sätta ett mål på att bygga en miljon nya bostäder till låga priser.

Denna typ av områden kom att bli kända för sin monotona utformning och brist på mångfald. I projektet DrottningH utvecklas och förändras bostadsområdet Drottninghög. Ett initiativ som syftar till att omvandla området, under minst en tjugoårsperiod, med fokus på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Tillsammans med fastighetsägaren Helsingborgshem, har fyra målsättningar tagits fram. De handlar om att öppna upp för att samverka samt att koppla samman området genom att riva gamla barriärer. Barn och unga ska vara i fokus och målet är också att förtäta och skapa variation i stadsdelen.

Drottninghög ska vara en
integrerad del av
staden – fysiskt, mentalt
och socialt.

Välkommen till Drottninghög

FAKTA OM DROTTNINGHÖG

1114 Lägenheter
3100 Invånare (april 2020)
77% Boende med utländsk härkomst
34% I åldern 10-19 år
18% Har eftergymnasial utbildning
2012 DrottningH projektet inleddes

 

Dialog

En kontinuerlig dialog med de som bor och arbetar i Drottninghög är helt avgörande för projektet. Stolta invånare har varit grunden för att framgångsrikt utveckla ett område som har kämpat med frågor som brist på integration och osäkra utomhusmiljöer.

Det började med djupintervjuer med 300 invånare kring det planerade renoveringsarbetet. Vilken höjning av hyran tycker du är rimlig för de planerade renoveringarna? Med tanke på din ekonomi, hur utrustat vill du ha det i ditt boende? Efter den nya dialogmetoden anammade de flesta invånare planen – att fasa upp hyran under fem år för att täcka renoveringar, samtidigt som alla kunde välja omfattning och utrustning beroende på förutsättningar. Detta lade grunden för att förvandla Drottninghög till ett blomstrande och livfullt område, och en liknande, utökad dialogprocess är planerad under 2020.

Projektet Dialog 3.0 har engagerat invånarna i stadens arbete under de senaste tre åren. Ungdomarna har involverats i stadsplaneringen, visualiserat drömmar och visioner för Drottninghög samt kommunicerat och ökat kunskapen om planerna i området.

DET GODA ”SNACKET” – NÅGRA EXEMPEL

 • Drottabladet är ett forum för de som bor och arbetar i Drottninghög med omnejd. Vem som helst kan vara redaktör och det fungerar som en online-tidning för att dela nyheter, evenemang och övriga rekommendationer.
 • Den centrala lekplatsen Prinsessor och Drakar designades av barn tillsammans med DrottningH och det lokala biblioteket IdeA. Lekplatsen har öppnat upp stadsdelen för utomstående och lockar nu familjer från hela Helsingborg.
 • IdeA är ett unikt bibliotek. De har en egen budget och lokala invånare är engagerade för att vara länken mellan olika grupper och organisationer i Drottninghög. Det är en mötesplats för kunskapsutbyte och dialog, ett kulturellt nav för att utforska de byggstenar som krävs för att bygga morgondagens Drottninghög.
 • Rekrytera, ett treårigt rekryteringsprojekt som engagerar boende från Drottninghög var så framgångsrikt att det nu har blivit en permanent verksamhet. Av 340 deltagare hittade 280 jobb eller började studera under de första tre åren.

”Utan hjälp av de som bor på Drottninghög hade projekt DrottningH inte kommit så långt som vi har och inte heller varit så bra som det blivit. Tillsammans arbetar vi för att de som bor på Drottninghög ska ha det minst lika bra som andra Helsingborgare.”

Arne Gunnarsson, kommunikationsansvarig för projektet

Det gröna och sociala

Att bygga gemenskap och grannskap handlar om människors behov, om att förbättra livskvaliteten. I takt med att befolkningen växer måste offentliga utrymmen stärka gemensamma mål och vara en plattform som ger möjlighet att knyta an, både till naturen och till andra människor.

”Växthuset och odling är det bästa som har hänt på Drottninghög och då har jag ändå bott här sedan området var nytt. Jag har väl vuxit fast här på något vis. Här finns mycket kärlek och omtanke och jag tycker inte att vi ska släppa vårt område eller bli rädda för att gå ut. Sen är jag faktiskt så dum att jag inbillar mig att jag behövs här.”

Berit Karlsson har bott på Drottninghög i snart 50 år.

GEMENSAMMA GRÖNA PLATSER – NÅGRA EXEMPEL

 • Omgivet av gemensamma grönområden har ett engelskt växthus byggts. Det har blivit en populär mötesplats för många av Drottninghögs invånare. Det drivs av de boende på området, stöds av Helsingborgs stad och är en plats där blommor, grönsaker och sociala kontakter kan trivas och frodas.
 • I Drottninghögsparken finns ett utomhusgym och beachvolleyboll. Precis intill ligger nya Körsbärslunden där ny belysning är på plats, som en del av det övergripande målet att göra Drottninghög till ett säkert och välkomnande område. 
 • En vacker körsbärsodling planterades våren 2018 med nästan hundra nya träd, både inhemska och exotiska sorter, som symboliserar den mångfald som finns – och önskas – i Drottninghög.
 • I det årliga S’mile loppet kan man se skolbarn från Drottninghög, och omgivande områden, springa genom grannskap och grönområden. Ett lopp med syfte att stärka gemenskapen i nästa generation.

Den fysiska miljön

Innovativ stadsutveckling handlar om att den byggda miljön ska svara på samhällets behov. Det handlar om teknik och innovation, som förstärker våra värderingar och inspirerar oss att utvecklas och leva ett hälsosamt och hållbart liv.

FRAMTIDENS BOSTADSOMRÅDE – NÅGRA EXEMPEL

 • Mobilitetslösningar: Helsingborgsexpressen gör resan mellan Drottninghög och andra delar av Helsingborg snabbare, grönare och bekvämare. De första laddstationerna för elcyklar har installerats. Urban Living Labs-projektet arbetar tillsammans med invånarna för att ta reda på vad som verkligen driver deras transportval med hopp om att förbättra kommunikationen och utforma nya tjänster tillsammans.
 • Morgondagens torg: Med hjälp av digitala AR-verktyg kommer invånare och besökare att vara medskapare till framtidens centrum, utformat för att vara en säker och inkluderande mötesplats.
 • Bostäderna: 100 lägenheter renoverats och två nya hyreshus har byggts. Helsingborgshem återanvänder material från de gamla rivna byggnaderna på samma plats. Målet är att förtäta bostadsområdet, skapa variation och se till att naturen alltid är ett element.
 • Nya boendemodeller: Flexibla boendealternativ erbjuds genom att man testar ett ”hyresinköpssystem” med några lägenheter, där hyresgästen hyr i fem år och sedan har möjlighet att köpa eller fortsätta hyra.
 • Sociala boendekoncept: kommer också att utforskas, liknande ”SällBo-projektet”, ett samboende där olika generationer och kulturer aktivt delar ett boende och njuter av flexibla gemensamma områden tillsammans.
 • Lärandemiljöer: En av de första förskolorna byggs om.  Tanken är att skolgårdar också ska vara tillgängliga utrymmen för invånare under kvällar och helger. Innovativa utomhusmiljöer för skolor utforskas tillsammans med elever så att traditionella idéer kan utmanas.

”Det unika i arbetet på Drottninghög kan summeras i begreppet ”tillsammans”; tillsammans med de som bor på området idag och tillsammans med kommunen och nya aktörer som kliver in på området. Vi vill bjuda in till framtidens Drottninghög; en hållbar, urban och mångfacetterad stadsdel mitt i Helsingborg!”

Mikaela Åberg, projektledare, Helsingborgshem

Framtiden

Omvandlingen av Drottninghög handlar lika mycket om resan som destinationen. Det är ett levande projekt som fokuserar på nya samarbetsformer och engagemanget från invånarna, där vi tillsammans formar morgondagens bostadsområde.

Drottninghögs resa är en central del i H22 då den lyfter hur smarta, hållbara lösningar och samarbetsprocesser kan förändra stadslivet till det bättre. Under tiden som befintliga projekt utvecklas och nya skapas, kommer H22 att belysa Drottninghögs utveckling fram till dess slutdestination 2035.

 

H22_Appellunden

PROJEKT
DROTTNINGHÖG

TESTBÄDDAR
DROTTNINGHÖG

Svenska