Drottninghög

Drottninghög var det första området som byggdes enligt det så kallade miljonprogrammet. Ett bostadsprojekt,
mellan 1965 och 1974, där målet vara att lösa bostadsbrist genom att sätta ett mål på att bygga en miljon nya bostäder till låga priser. Denna typ av områden kom att bli kända för sin monotona utformning och brist på mångfald.

I projektet DrottningH utvecklas och förändras bostadsområdet Drottninghög. Ett initiativ som syftar till att omvandla distriktet under minst en tjugoårsperiod med fokus på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
Drottninghög ska vara en integrerad del av staden – fysiskt, mentalt och socialt.

Mer om Drottninghög

https://drottningh.helsingborg.se/

DIALOG

En kontinuerlig dialog med de som bor och arbetar i Drottninghög är helt avgörande för projektet - att utforska, testa och lära tillsammans i en ny typ av flernivåstyrning.

DET GRÖNA OCH SOCIALA

Att bygga gemenskap och grannskap handlar om människors behov, om att förbättra livskvaliteten. I takt med att befolkningen växer måste offentliga utrymmen stärka gemensamma mål och vara en plattform som ger möjlighet att knyta an, både till naturen och till andra människor.

DEN FYSISKA MILJÖN

Innovativ stadsutveckling handlar om att den byggda miljön ska svara på samhällets behov. Det handlar om teknik och innovation som förstärker våra värderingar och inspirerar oss att utvecklas och leva ett hälsosamt och hållbart liv.

FRAMTIDEN

Omvandlingen av Drottninghög handlar lika mycket om resan som destinationen. Det är ett levande projekt som fokuserar på nya samarbetsformer och engagemanget från invånarna där vi tillsammans formar morgondagens bostadsområde.

”Drottninghög ska vara en integrerad del av staden – fysiskt, mentalt och socialt”.

Stadsdelsutvecklingen inom projektet gör staden tillsammans med fastighetsägaren, AB Helsingborgshem. Projektet handlar om att skapa miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i området.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du veta mer om H22, hur arbetet
fortskrider och hur du kan vara en del i utveckling?
Registrera dig då för vårt nyhetsbrev nedan