SMART CITY

Smart Cities – En rörelse
världen över

Belastningen på städer ökar. Redan om tio år beräknas sextio procent av jordens befolkning att bo i städer. Trafiksystem, trångboddhet, samt en åldrande befolkning är bara några av de utmaningar dagens städer står inför, som en följd av urbaniseringen. Smart City begreppet har därför blivit allt mer centralt. Vi måste uppfinna mer effektiva och hållbara lösningar, utnyttja digitaliseringens fördelar och hitta gynnsamma samarbetsformer med andra länder, människor och organisationer.

Helsingborg ska
bli en av Europas
mest innovativa
städer.

Vad betyder en smart stad för Helsingborg?
En smart stad är inte bara en stad som satsar på tekniska lösningar. Det är en stad som sätter människorna och planeten först. En stad som byggt upp en plattform som underlättar för samarbete och involvering, allt med målet att förbättra livskvaliteten för dem som bor och arbetar där. Genom H22 satsar Helsingborg på stadsutveckling för att hitta hållbara lösningar för en beständig stad. En stadig och stabil stad som står redo att möta de utmaningar vi står inför som samhälle – idag och i framtiden. Smart va?

Läs om H22:s tre teman för skapandet av en smartare stad

”Vi möter många nya utmaningar, men också en hel del gamla utmaningar som kräver helt nya angreppssätt. Vi måste sluta vara en kommun som gör saker för sina invånare och företag och istället bli en kommun som gör det möjligt för invånare och företag att göra saker själv.”

Palle Lundberg, stadsdirektör, Helsingborgs Stad

Nytt, nyttigt, nyttiggjort!

Vad är egentligen innovation? Begreppet förknippas ofta med en avancerad produkt eller förmågan att tänka i unika banor. Men i H22-sammanhang är innovation bredare än så. Det handlar också om innovativa processer, samarbetsformer och synsätt. Dessutom är själva genomförandet av innovationen helt avgörande för att en idé inte ska stanna vid en prototyp. Det är först när den används och skapar nytta och värde som det faktiskt blir en innovation på riktigt.

 

Är innovation lika med digitalisering?
Teknik måste inte vara en del av en idé för att den ska vara innovativ. Däremot är digitalisering ett verktyg som många gånger kan hjälpa oss i innovations- och utvecklingsarbetet. En grundläggande förutsättning för att en stad ska klara av att möta morgondagens utmaningar, är att arbeta med digitalisering och automatisering inom alla våra verksamheter. Det innebär att Helsingborg fortsatt behöver prioritera och utveckla service och tjänster löpande, i takt med att teknikutvecklingen pågår.

”Verksamhetsutveckling och innovation kräver helt olika saker.”

Patrick Lindqvist, innovationsstrateg, Hbg Works

LÄS MER

A smart city in the making

Smart samarbete
Innovationsarbetet i H22 öppnar upp och förvandlar Helsingborg till en testbädd där det finns möjlighet att experimentera, lära och utveckla. H22 är Helsingborgs stora välfärdssatsning med samarbetspartners som spänner över hela samhället – invånare, föreningar, företag, akademi och internationella aktörer. Har du en idé du vill utveckla i en av våra testbäddar? Läs mer om testbäddar här

 

Smart hållbarhet
Som Sveriges miljöbästa kommun för fjärde året i rad, visar Helsingborg vägen när det kommer till hållbara lösningar. I en smart stad måste resurser användas mer effektivt så att den växande befolkningen kan trivas. Samtidigt måste vi minska vår miljöpåverkan. Elektriska färjor, källsorterat avlopp, och trädplantering runt om i staden är bara några av de hållbara innovationer som just nu finns i staden.

Älska träd! I slutet av 2020  ska Helsingborg ha planterat inte mindre än 8 000 nya träd.

Smart digital transformation
En smart stad är också en uppkopplad stad. Genom H22 accelererar Helsingborg innovativ digital transformation. Visste du till exempel att pyttesmå sensorer på objekt runt omkring oss i Helsingborg håller koll på allt från luft- och vattentemperatur till vart cyklar befinner sig? Eller att det går att förutspå parkeringsplatser med hjälp av en AI-algoritm?

Se filmen som illustrerar hur uppkopplade föremål kommunicerar med hjälp av LoRa.

SMART CITY
PROJEKT

SMART CITY
TESTBÄDDAR

Svenska