RÅDGIVANDE GRUPPER

Dela med dig av dina idéer

Under våren 2021 startar fyra nya rådgivande grupper inom ett antal viktiga områden. Här kan du som invånare eller föreningsrepresentant få verktyg för att engagera dig och dela med dig av dina idéer och utforska möjligheterna för att engagera sig i din stad. Genom detta kan du göra din röst hörd och utveckla idéer tillsammans med andra. Kunskapen om stadens möjligheter och verktyg kan ta deltagarens idé eller engagemang vidare. Träffarna är en möjlighet att ge deltagarna perspektiv och kontakter men också uppmuntra dem att dela sina inspel och tankar om stadens utveckling. I varje grupp finns representanter från stadens politiska ledning.

Invånarrådet

H22 är något som angår oss alla. Det handlar om dig och dina nära och den stad som vi lever i. Det handlar om att söka svar på några svåra frågor. Hur tillgodoser vi de äldres växande behov? Hur ser framtidens skola ut? Hur motverkar vi psykisk ohälsa bland unga? Hur bygger vi ett hållbart Helsingborg? Och hur kan vi öka invånarnas trygghet?

Det handlar om vår välfärd. Och det som behövs är att invånare möts, tänker och engagerar sig tillsammans! Därför bjuder vi in dig och andra helsingborgare för att prata om hur vi utvecklar framtidens Helsingborg. Under 2021-2022 kommer fyra träffar att anordnas, så håll utkik i våra sociala medier för information om nästa träff så att du inte missar något.

Träffarna går ut på att du ska få utrymme att berätta om dina visioner, idéer och hur du skulle vilja engagera dig. Vi diskuterar tillsammans med det gemensamma målet att komma fram till förslag på vad vi tillsammans kan göra för att ta nästa steg.

 

Äldrerådet

Målet är att fler äldre personer ska engagera sig i stadens utveckling. Från våren 2021 fram till sommaren 2022 arrangerar vi fyra invånarråd för Helsingborgare som är 70 år och äldre. Träffarna är digitala eller fysiska och kommer att handla om vad deltagarna behöver, efterfrågar och själva kan bidra med i arbetet fram till H22. Varje träff har ett specifikt tema.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet är ett opolitiskt råd för dig som är 15-20 år. Medlemmarna i rådet fungerar som en länk mellan politiker och Helsingborgs ungdomar. Detta gör ungdomsrådet genom att driva egna frågor, skriva yttranden på politikernas förslag (remisser) och tycka till om olika program och ämnen som påverkar unga i staden. Som medlem har du möjlighet att driva frågor och föra fram ungdomarnas åsikter i Helsingborgs stad. Rådet har ett samarbete med stadens politiker där du kan påverka och tycka till om de politiska beslut som fattas i staden.

Föreningsrådet

Föreningsrådet kommer att handla om framtidens föreningsliv. Tanken är att vi ska diskutera fram vilka de stora utmaningarna är – för att på H22 City Expo genomföra ett hackaton, konferens eller motsvarande, där vi tillsammans diskuterar dessa utmaningar och försöker identifiera viktiga steg som behöver tas inom området inför 2035.

Kontakt Föreningsservice

 

Svenska