Oceanhamnen

I ett gammalt hamn- och industriområde i centrala Helsingborg skapas en helt ny stadsdel med ambitionen att bli en urban arkipelag där både livskvalitet och hållbarhet är satt i fokus. Förutom vackert belägna bostäder och butiker, kommer Oceanhamnen ge plats för kontorslokaler, en förskola, en kajpromenad, ett havsbad, en sandstrand och en park i den gamla torrdockan.

Området kommer att utrustas med den senaste tekniken för att underlätta vardagslivet för de boende och arbetande i området. Genom unikt sorterade avloppssystem bidrar också de boende till att göra Helsingborg till en mer hållbar plats att leva och bo på.

Oceanhamnen är ett av fyra stadsområden inom det stora stadsutvecklingsprojektet H+. Hela området kommer att vara färdigexploaterat år 2035.

Se vår 3D-visualisering av Oceanhamnen

I Oceanhamnen planerar vi för en ny stadsdel med bostäder, kontor, restauranger och handel nära vattnet.

En stadsdel som rymmer mycket
Oceanhamnen kommer att rymma fyra bostadskvarter med cirka 350 bostäder. Tre kontorsbyggnader med spännande arkitektur på pirspetsen ska ge plats för 32 000 kvadratmeter verksamhetslokaler och service nära vattnet. I området ska det också finnas en kajpromenad, ett torg samt en kanal genom piren där småbåtar kan passera.

Mellan Oceanpiren och Oslopiren finns det planer på att bygga en helt ny ö, för att koppla ihop de två pirerna. Under tiden kommer ytan mellan de två pirerna att vara öppen.

Hållbar utveckling
Vårt mål i utvecklingen av Oceanhamnen har från början varit att säkerställa en ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar stadsutveckling.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du veta mer om H22, hur arbetet
fortskrider och hur du kan vara en del i utveckling?
Registrera dig då för vårt nyhetsbrev nedan