OCEANHAMNEN

Det hållbara boendet
– med spektakulär utsikt

Oceanhamnen är en helt ny stadsdel med ambitionen att bli en urban arkipelag där livskvalitet och hållbarhet länkas samman. Men det riktigt spännande är de innovationer som pågår under ytan – där man tagit det cirkulära tänket ett steg till, utan att tulla på livskvaliteten.

Under H22 City Expo möter nyfikenhet och lekfullhet vetenskap och lärdomar under temat Open up for Circularity, där vatten är den gemensamma nämnaren. I Oceanhamnen kan du ta en närmare titt på fascinerande cirkulära lösningar som gör livet bättre – ovan och under vattenytan. Utforska en marin park, testa mängder av vattenaktiviteter och varför inte runda av med idylliska matupplevelser längs den glittrande kusten. I Oceanhamnen finns det något för alla.

 

Smarthet i varje hörn
Målet med utvecklingen av Oceanhamnen var redan från början att säkerställa en ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar stadsutveckling. Genom stadens innovationssatsning har gränserna för vad som är görbart töjts ut ytterligare och nya möjligheter har öppnat upp sig. Redan idag pågår arbetet kring olika projekt så som nytänkande cirkulära system, nav för resursåtervinning och möjligheter att testa och samarbeta med globala aktörer. Men det är bara några av anledningarna till att just Oceanhamnen kommer bli ett av fyra huvudområde under H22 City Expo.

 

I Oceanhamnen är de boende miljöhjältar – bara genom att leva

Att bidra till en grönare stad har aldrig varit enklare. Som bosatt i Oceanhamnen behöver du bara sitta på din balkong och njuta av den glittrande havsutsikten. Du kan med andra ord leva precis som vanligt. Varje hem är nämligen utrustat med ett unikt sorterat avloppssystem med tre rör; ett för matavfall, ett för bad, diskmaskiner och tvättmaskiner och ett vakuumrör för toaletter. Det stämmer, en vakuumtoalett. Inte alls så skrämmande som det låter.

Det känns som att framtidens
Helsingborg ligger här!

Pernilla Möller, boende i Oceanhamnen

HISTORIA

Förr i tiden var Oslopiren i Oceanhamnen en stor grönyta, och när det inte fanns någon vakt på plats var det en populär destination för badsugna hamnarbetare.

Fler minnen från Oceanhamnen

 

Hör hur boende i Oceanhamnen pratar om sitt nya boende.

Med detta system skickas det sorterade avloppet direkt in i områdets världsunika reningsverk Reco Lab. Här kan avfallet återanvändas och, till exempel, få bussar att rulla i staden eller tillverka pellets som kan användas att gödsla åkrar. På Reco Labs fantastiska showroom kan besökare se systemet på nära håll under H22 City Expo. Barn, familjer och intresserade får lära sig något nytt och spännande om cirkularitet!

Läs mer om Reco Lab

Läs mer om Tre Rör Ut

”Vad hade hänt om man fick tänka om och utforma ett VA-system som var byggt för  att återvinna resurser? Då hade vi gjort det som alla människor redan vet att man skall göra med avfall, vi hade sorterat avloppet!”

Hamse Kjerstadius,
utvecklingsingenjör, Recolab

LÄS MER

Hamse Kjerstadius

Hamse Kjerstadius

Havet är din Granne

Eftersom havet är din granne i Helsingborg är det viktigt att behålla, förbättra och belysa livet under ytan. Flertalet vattenrelaterade projekt i Oceanhamnen arbetar med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Dessa projekt flyttar gränsen för stadsutveckling förbi kajkanten, för att skapa bättre livskvalitet både över och under vattenytan. Under H22 City Expo kan du ta del av dessa projekt och kanske öppnar sig en helt ny värld framför dina ögon!

En helt ny marin park 

Konstgjorda rev förbättrar livet under ytan vid kajkanterna

En stadsdel som rymmer mycket

I sin första etapp på Oceanpiren, kommer Oceanhamnen att rymma nya 350 bostäder till 2022. Tre kontorsbyggnader med spännande arkitektur på pirspetsen ska ge plats för många verksamhetslokaler och service nära vattnet. I området kommer det också finnas ett torg samt en kanal genom piren där småbåtar kan passera.

Nästa etapp för Oceanhamnen planerar för omkring ytterligare 700 bostäder, ett Oceanbad och ett parkeringshus, med planen att bygga en helt ny ö, för att koppla ihop Oceanpiren och Oslopiren. Under tiden kommer vattenytan mellan de två pirerna att vara öppen. Hela stadsdelen Oceanhamnen kommer att vara färdigexploaterat år 2030.

Läs mer om planerna för Oceanhamnen

TESTBÄDDAR
OCEANHAMNEN

PROJEKT
OCEANHAMNEN

Svenska