OCEANHAMNEN

Det smarta boendet
– med saltstänk

Oceanhamnen är en helt ny stadsdel med ambitionen att bli en urban arkipelag där livskvalitet och hållbarhet länkas samman. Här kan du njuta av kajpromenader, uppleva ett annorlunda havsbad eller besöka den nya parken i den gamla torrdockan.

 

Men det riktigt spännande är de innovationer som pågår under ytan – där man tagit det cirkulära tänket ett steg till, utan att tulla på livskvaliteten.

 

Smarthet i varje hörn
Målet med utvecklingen av Oceanhamnen var redan från början att säkerställa en ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar stadsutveckling. Genom stadens innovationssatsning har gränserna för vad som är görbart töjts ut ytterligare och nya möjligheter har öppnat upp sig. Redan idag pågår arbetet kring olika projekt så som nytänkande cirkulära system, nav för resursåtervinning och möjligheter att testa och samarbeta med globala aktörer. Men det är bara några av anledningarna till att just Oceanhamnen kommer bli ett av tre huvudområde under H22 City Expo.

 

I Oceanhamnen är de boende miljöhjältar – bara genom att leva
Att bidra till en grönare stad har aldrig varit enklare. Som bosatt i Oceanhamnen behöver du bara sitta på din balkong och njuta av den glittrande havsutsikten. Du kan med andra ord leva precis som vanligt. Varje hem är nämligen utrustat med ett unikt sorterat avloppssystem med tre rör; ett för matmatavfall, ett för bad, diskmaskiner och tvättmaskiner och ett vakuumrör för toaletter. Det stämmer, en vakuumtoalett. Inte alls så skrämmande som det låter. Det är faktiskt nästan precis som en vanlig toalett. Med detta unika system kan de sorterade avloppet återanvändas och, till exempel, få bussar att rulla i staden.

Det känns som att framtidens
Helsingborg ligger här!

Pernilla Möller, boende i Oceanhamnen

HISTORIA

Förr i tiden var Oslopiren i Oceanhamnen en stor grönyta, och när det inte fanns någon vakt på plats var det en populär destination för badsugna hamnarbetare.

Fler minnen från Oceanhamnen

 

Hör hur boende i Oceanhamnen pratar om sitt nya boende.

Varje rör har en roll att spela

Avfallskvarnen skickar matavfall direkt till reningsverket – rent avfall, ingen transport, inga problem. Tvättvattenledningen återanvänder restvärme och vakuumröret bidrar till mer koncentrerat toalettavfall, mindre utsläpp i behandlingen och en ökad cirkulation av näringsämnen tillbaka till jorden.

”Vad hade hänt om man fick tänka om och utforma ett VA-system som var byggt för  att återvinna resurser? Då hade vi gjort det som alla människor redan vet att man skall göra med avfall, vi hade sorterat avloppet!”

Hamse Kjerstadius,
utvecklingsingenjör, Recolab

LÄS MER

Hamse Kjerstadius

Hamse Kjerstadius

Här testar vi innovationer
Ocenhamnen har förvandlats till en testbädd för att utforska smarta lösningar genom samarbete med olika aktörer. Läs mer om testbäddar i staden

 

En stadsdel som rymmer mycket
Oceanhamnen kommer till 2022, i sin första etapp på Oceanpiren, att rymma fyra bostadskvarter med cirka 350 bostäder. Tre kontorsbyggnader med spännande arkitektur på pirspetsen ska ge plats för 32 000 kvadratmeter verksamhetslokaler och service nära vattnet. I området ska det också finnas ett torg samt en kanal genom piren där småbåtar kan passera.

I kommande etapper i Oceanhamnen finns planer på ytterligare ca 700 bostäder, ett Oceanbad och Parkeringshus. Mellan Oceanpiren och Oslopiren finns det planer på att bygga en helt ny ö, för att koppla ihop de två pirarna. Under tiden kommer vattenytan mellan de två pirerna att vara öppen. Hela stadsdelen Oceanhamnen kommer att vara färdigexploaterat år 2030. Läs mer om planerna för Oceanhamnen

TESTBÄDDAR
OCEANHAMNEN

PROJEKT
OCEANHAMNEN

Svenska