H22 INITIATIVTAGARE

Bakom H22 står hela koncernen Helsingborg.
Det betyder att stadens förvaltningar, hel- och delägda bolag
samt förbund gemensamt har tagit initiativet till H22.

Helsingborgs stad

Helsingborgs stad består av nio förvaltningar och ett antal hel- och delägda kommunala bolag. Arbetet med H22 är gemensamt för hela koncernen Helsingborgs stad.

Räddningstjänsten Skåne nordväst

Räddningstjänsten Skåne nordväst är ett kommunalförbund där Helsingborg, Ängelholm, Örkelljunga och Bjuv ingår. Under H22 kommer vi att visa hur vi arbetar förebyggande både ur ett socialt och ett tekniskt perspektiv.

Helsingborg Arena & Scen

Helsingborg Arena & Scen är ett av Sveriges större kultur- och evenemangsbolag. De olika verksamheterna inom områdena kultur, scenkonst, evenemang och idrott bedrivs lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

NSVA

Rent vatten är målet för arbetet på Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA). NSVA är ett kommunalägt vatten- och avloppsbolag som bildades 2009 och har sju ägarkommuner; Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv och Åstorp.

Helsingborgs Hamn

Helsingborgs Hamn är containerspecialist med bred kompetens inom hela logistikflödet. Med erfarenhet sedan 1969 hanterar vi drygt 8 miljoner ton gods – i rätt skick och i rätt tid.

Öresundskraft

Genom kunddriven affärsutveckling erbjuder vi hållbara energi- & kommunikationslösningar. Vi skapar smarta tjänster & resurseffektiv energianvändning, varje dag.

Helsingborgshem

Helsingborgshem är ett allmännyttigt bostadsbolag helägt av Helsingborgs stad. Med 12 000 hyreslägenheter är vi den största bostadsaktören i Helsingborg. Under H22 ska vi visa upp vårt arbete med hållbar och inkluderande stadsdelsutveckling, framför allt inom stadsdelen Drottninghög.

NSR

Vår vision – ett oändligt liv för resurser och vår planet. I strävan mot ett hållbart samhälle där avfall minimeras, samlar vi – Nordvästra Skånes Renhållnings AB – in regionens restmaterial och förädlar till värdefulla resurser. Detta gör vi i samverkan med målet att...

Pingday

Pingday är kommunikationslösningar för ett uppkopplat liv i ett smart samhälle. Vi står för digital infrastruktur och tjänster som till stora delar utgör ryggraden i vår uppkopplade stad.
Svenska