H22 INITIATIVTAGARE

Bakom H22 står hela koncernen Helsingborg.
Det betyder att stadens förvaltningar, hel- och delägda bolag
samt förbund gemensamt har tagit initiativet till H22.

Helsingborg Arena & Scen

Helsingborg Arena & Scen är ett av Sveriges större kultur- och evenemangsbolag. De olika verksamheterna inom områdena kultur, scenkonst, evenemang och idrott bedrivs lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Tillsammans driver vi utvecklingen mot ett kultur- och...

Helsingborgs Hamn

Helsingborgs Hamn är containerspecialist med bred kompetens inom hela logistikflödet. Med erfarenhet sedan 1969 hanterar vi drygt 8 miljoner ton gods – i rätt skick och i rätt tid. Med smarta it-lösningar underlättar vi våra kunders...

Helsingborgs stad

Helsingborgs stad består av nio förvaltningar och ett antal hel- och delägda kommunala bolag, beskrivna nedan. Arbetet med H22 är gemensamt för hela koncernen Helsingborgs stad.

Helsingborgshem

Helsingborgshem är ett allmännyttigt bostadsbolag helägt av Helsingborgs stad. Med 12 000 hyreslägenheter är vi den största bostadsaktören i Helsingborg. Under H22 ska vi visa upp vårt arbete med hållbar och inkluderande stadsdelsutveckling, framför allt inom...

NSR

NSR – ett regionalt miljöföretag i världsklass. Vår uppgift är att verka för avfallsminimering och miljönytta samt skapa konkurrensfördelar för nordvästra Skåne. Som miljöföretag arbetar vi för ett långsiktigt hållbart samhälle genom ständiga förbättringar av effektivitet...

NSVA

Rent vatten är målet för arbetet på Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA). NSVA är ett kommunalägt vatten- och avloppsbolag som bildades 2009 och har sju ägarkommuner; Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv och Åstorp.

Öresundskraft

Genom kunddriven affärsutveckling erbjuder vi hållbara energi- & kommunikationslösningar. Vi skapar smarta tjänster & resurseffektiv energianvändning, varje dag. Med en produktpalett av el, biogas, bredband, stadshubb för IoT, energitjänster, fjärrvärme & -kyla, lever vi vår vision:...

Räddningstjänsten Skåne nordväst

Räddningstjänsten Skåne nordväst är ett kommunalförbund där Helsingborg, Ängelholm, Örkelljunga och Bjuv ingår. Under H22 kommer vi att visa hur vi arbetar förebyggande både ur ett socialt och ett tekniskt perspektiv. Vi kommer att bygga upp...
Svenska