BLI PARTNER

Tillsammans skapar vi H22

H22 är inte bara ett City Expo utan också en treårig satsning på innovation i Helsingborg. H22:s sammarbetspartners ligger långt fram i sitt respektive fält och är på så sätt med och formar livet i staden. Vårt gemensamma engagemang bidrar till skapandet av framtidens smarta och hållbara städer. Genom H22 exponeras det mest spännande utvecklingsarbetet, de bästa lösningarna och de smartaste idéerna på en internationell plattform. Som medskapare kan ni vara Partner, Exhibitor och Friends of H22.

FRAMÅT TILLSAMMANS

Vill ni vara med i utvecklingen av en smartare stad och forma framtiden tillsammans med oss?

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om H22, våra olika partnernivåer och hur vi kan ta oss framåt tillsammans.

Caroline
Sara

H22 CITY EXPO

Detta erbjuder vi dig som partner till H22

 • Tillgång till det nätverk som består av H22-partners. Det vill säga; alla framtidsorienterade företag som är med och skapar H22.
 • H22 City Expo som forum för att nätverka, dela med sig, testa och diskutera utvecklingen av framtidens lösningar.
 • Ett unikt internationellt skyltfönster för er verksamhet och satsning under H22 City Expo:s 35 dagar.
 • Mängden av exponering speglas av er totala insats, ekonomiskt och resursmässigt.

  H22 CO-CREATOR H22 CONTENT DRIVER H22 EXPO PARTNER H22 EXHIBITOR FRIENDS OF H22
Partnersatsning
Delar av eller hela er H22 satsning är unikt framtagen till H22        
Vi har ett gemensamt engagemang som bidrar till skapandet av framtidens smarta och hållbara städer
Vi samarbetar i sammanhang och nätverk som ger båda parter kraft framåt  
Ni är ett företag som använder H22 City Expo som plattform för att visa upp er innovativa tjänst eller produkt  
I dialog stöttar och stärker vi varandra genom olika typer av aktiviteter från nu och framåt  
ER SATSNING
Ert innehåll bidrar till att positionera Helsingborg och Er på den internationella kartan        
Ert innehåll bidrar till att positionera Helsingborg och Er på den nationella kartan    
Ert innehåll driver utvecklingen av er bransch genom att visa på framtidens lösningar    
Ert innehåll utgör en tydlig rese-/besökaranledning för er målgrupp    
Ert arbete startar nu och er insats lever kvar långt efter 2022 i såväl Helsingborg som nationellt och internationellt        
Ert arbete startar nu och er insats lever kvar efter 2022        
Er satsning kräver samarbete med Helsingborg stad        
Er målgrupp för innehållet är internationell        
Er målgrupp för innehållet är nationell och/eller internationell  
Er målgrupp för innehållet är B2B och privatpersoner        
Er målgrupp för innehållet är B2B och/eller privatpersoner  
 
Ni är aktiva i olika omfattning under hela City Expots genomförande (35 dagar)        
Ni är aktiva under utvalda delar under City Expots 35 dagar        
Ert arbete koncentreras till H22 City Expo      
Ni bidrar med innehåll i minst tre av City Expots upplevelsespår        
Ni bidrar med innehåll i minst två av City Expots upplevelsespår      
Ni bidra med innehåll i minst ett av City Expots upplevelsespår        
Ni bidrar inför H22 City Expo med aktiviteter, såväl fysiska som kommunikativa  
Ert satsning kompletterar H22 City Expos innehåll och bidrar till den totala upplevelsen
Som partner till H22 finansierar ni ert egna innehåll samt kostnaderna före, under och efter H22 City Expo
Som Exhibitor betalar ni en avgift för att delta på H2 City Expo samt står för era egna kostnader som utställare    
VI ERBJUDER
Ni exponeras i samband med City Expots genomgförande och blir en del av programmet
Ni kommuniceras både inför och under City Expo där H22 lyfter era satsningar i relevanta kanaler    
Ni kommuniceras inför H22 City Expo som en partner till H22    
Ni ingår i ett nätverk av partners och inbjuds till regelbundna träffar    
Ni får hjälp med samordning av kontaktytor mot staden för att kunna genomföra er satsning      
Ni ingår med en person i en advisory board för H22 City Expo        
Ni får använda H22s grafiska material i er marknadsföring
Ni presenteras på H22s hemsida  
 

H22 partner

H22 CO-CREATOR

Som H22 Co-Creator är ni huvudpartner till H22 och axlar en viktig roll i arbetet fram till 2022 samt skapandet av H22 City Expo. Ni ser värdet av att använda H22 som plattform för att dela med er av era lösningar, där delar av eller helheten är unikt framtagen till H22, samt för att positionera både Helsingborg och er på den internationella kartan.

ER SATSNING

 • Era H22-satsningar riktar sig såväl till privatpersoner som till B2B och är intressanta för en internationell målgrupp samt går att paketera till spännande upplevelser för H22:s breda publik.
 • Ert arbete startar nu och er insats lever kvar långt efter 2022 i såväl Helsingborg som nationellt och internationellt. Delar av eller hela er H22 satsning är unikt framtagen till H22.
 • Er insats bidrar till att positionera både Helsingborg och er på den internationella kartan.
 • Er insats driver utveckling inom er bransch genom att visa på framtidens lösningar. Ni är aktiva och bidrar med innehåll inom minst tre av upplevelsespåren under hela H22 City Expo:s genomförande, 35 dagar.
 • Ert innehåll är en tydlig rese-/besökaranledning för era målgrupper. Som partner till H22 finansierar ni ert egna innehåll samt kostnaderna före, under och efter H22 City Expo. Ert innehåll kräver samarbete med Helsingborg Stad.

VI ERBJUDER ER

 • Som Co-Creator presenteras er satsning både inför och under H22 i alla de kanaler där såväl city expots innehåll samt partnerinformation kommuniceras.
 • Som Co-Creator arbetar ni nära H22 och ingår i det nätverk av partners och bjuds in till regelbundna träffar. Ni får hjälp med samordning av kontaktytor mot staden för att  kunna genomföra er satsning på ett sådant sätt som vi kommit överens om.
 • Ni ingår med en person i en advisory board för H22 City Expo.
 • Fram till city expots genomförande planeras en rad evenemang där ni på olika sätt presenteras som Co-Creator och på vilket sätt ni bidrar.

H22 CONTENT DRIVER

Som H22 Content Driver har ni en viktig roll fram till 2022 och skapandet av H22 City Expo. Ni ser värdet av att använda H22 som plattform för att dela med er av era lösningar samt för att positionera både Helsingborg och Er på den nationella och/eller internationella kartan.

ER SATSNING

 • Er H22-satsning riktar sig till privatpersoner och/eller B2B och är intressant för en nationellt och/ eller internationell målgrupp samt går att paketera till spännande upplevelser för H22:s breda publik.
 • Ert arbete startar nu och er insats lever kvar efter 2022.
 • Er insats driver utveckling inom er bransch genom att visa på framtidens lösningar. Ni är aktiva och bidrar med innehåll inom minst två upplevelsespår under delar av eller hela H22 City Expo.
 • Ert innehåll är en tydlig rese-/besökaranledning för er målgrupp. Som partner till H22 finansierar ni ert egna innehåll samt kostnaderna före, under och efter H22 City Expo

VI ERBJUDER ER

 • Som Content Driver presenteras er satsning både inför och under H22 i alla de kanaler där såväl city expots innehåll samt partnerinformation kommuniceras.
 • Som Content Driver arbetar ni nära H22 och ingår i det nätverk av alla partners och av alla Content Drivers samt bjuds in till regelbundna träffar. Ni får hjälp med samordning av kontaktytor mot staden för att kunna genomföra er satsning på ett sådant sätt som vi kommit överens om.Fram till city expots genomförande planeras en rad evenemang där ni på olika sätt presenteras som Content Driver och på vilket sätt ni bidrar.

H22 EXPO PARTNER

Som H22 Expo Partner har ni en viktig roll under H22 City Expo. Ni ser värdet av att använda H22 som plattform för att dela med er av era lösningar samt för att positionera både Helsingborg och Er på den nationella och/eller internationella kartan.

ER SATSNING

 • Er H22 expo-satsning riktar sig till privatpersoner och/eller B2B och är intressant för en nationellt och/eller internationell målgrupp. Ert innehåll utgör en upplevelse för H22:s breda publik och kompletterar det övriga innehållet.
 • Ni är aktiva och bidrar med innehåll inom minst ett upplevelsespår under H22 City Expo. Er insats driver utveckling inom er bransch genom att visa på framtidens lösningar. Ert innehåll är en tydlig rese-/besökaranledning för er målgrupp.
 • Som partner är ni en del av programmet under H22 City Expo med ert innehåll och ert engagemang startar redan nu. Aktiviteterna kan vara så väl fysiska som kommunikativa. Som partner till H22 finansierar ni ert egna innehåll samt kostnaderna före, under och efter H22 City Expo
 • Ert innehåll är en tydlig rese-/besökaranledning för er målgrupp. Som partner till H22 finansierar ni ert egna innehåll samt kostnaderna före, under och efter H22 City Expo

VI ERBJUDER ER

 • Som H22 Expo Partner kommuniceras ni i relevanta kanaler och sammanhang knutna till H22 kopplat till ert innehåll.
 • Som H22 Expo Partner ingår ni i H22:s nätverk av partners och bjuds in till regelbundna träffar fram till 2022.

H22 Exhibitor

Som H22 Exhibitor är ni en del av H22 City Expo. Ni ser värdet av att använda H22 som plattform för att dela med er av era innovativa lösningar för smarta och hållbara städer.

ER SATSNING

 • Som H22 Smart Exhibitor levererar ni ett innehåll som exempelvis kan vara en upplevelse, tjänst eller produkt till H22 City Expo som tilltalar H22 City Expo:s breda publik.
 • Ni är producent eller leverantör av innovativa produkter eller tjänster av högsta klass, som bidrar till en smartare och mer hållbar stad.
 • Ert innehåll bidrar också till den totala upplevelsen av H22 City Expo och kompletterar övrigt innehåll både innehålls- och upplevelsemässigt.
 • Ni är aktiva och bidrar med innehåll inom minst ett upplevelsespår under H22 City Expo. Som Exhibitor betalar ni en avgift för att delta på H22 City Expo samt står för era egna kostnader som utställare.

VI ERBJUDER ER

 • Som H22 Smart Exhibitor kommuniceras ert innehåll i relevanta kanaler och sammanhang knutna till H22 City Expo.

Friends of H22

Som LOCAL, NATIONAL & GLOBAL Friends of H22 är vi nära vänner och har ett gemensamt engagemang som bidrar till skapandet av framtidens hållbara och smarta städer. Vi samarbetar i sammanhang och nätverk som ger båda parter kraft framåt.

ER SATSNING

 • Ni stöttar och stärker H22:s satsning genom olika typer av aktiviteter i dialog med oss från nu och fram till H22 City Expo.
 • Er målgrupp är B2B och/eller privatpersoner som är lokala, nationella och/eller Internationella.
 • Aktiviteterna kan vara så väl fysiska som kommunikativa. Ert engagemang kan också landa i konkret innehåll under H22 City Expo.

VI ERBJUDER ER

 • Som Friends of H22 kommuniceras ni i relevanta kanaler och sammanhang knutna till H22 kopplat till er satsning.
PARTNERS
TILL H22