BLI PARTNER

Vi skapar H22
tillsammans

För att i framtiden lyckas planera, bygga och förvalta hållbara städer där både människan och miljön mår bra, behöver vi tänka och göra  radikalt annorlunda. Genom H22 exponeras det mest spännande utvecklingsarbetet, de bästa lösningarna och de smartaste idéerna på en internationell plattform. H22 är inte bara en stadsmässa, H22 City Expo, utan också treårig satsning på innovation i Helsingborg. Partnerskap med H22 är för er som ligger långt fram i era respektive fält, och på så sätt är med och formar livet i staden.

Som samarbetspartner till H22 är ni med och skapar framtiden. Er satsning på H22 är primärt den förflyttning och de innovationer ni arbetar med för att utveckla er egen verksamhet. Men ni är också välkomna att testa nya saker här i Helsingborg och kanske tillsammans med oss. I Helsingborg gör vi det möjligt, tillsammans!

FRAMÅT TILLSAMMANS

Vill ni vara med i utvecklingen av en smartare stad och forma framtiden tillsammans med oss?

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om H22, våra olika partnernivåer och hur vi kan ta oss framåt tillsammans.

Caroline
Sara

H22 CITY EXPO

Detta erbjuder vi dig som partner till H22

 • Tillgång till det nätverk som består av H22-partners. Det vill säga; alla framtidsorienterade företag som är med och skapar H22.
 • H22 City Expo som forum för att nätverka, dela med sig, testa och diskutera utvecklingen av framtidens lösningar.
 • Ett unikt internationellt skyltfönster för er verksamhet och satsning under H22 City Expo:s 35 dagar.
 • Mängden av exponering speglas av er totala insats, ekonomiskt och resursmässigt.

Fyra olika sätt
att vara med

H22 CO-CREATOR

Som H22 co-creator är ni huvudpartner till H22 och axlar en viktig roll i arbetet fram till 2022
och skapandet av H22 City Expo. Ni är drivande inom er bransch och ser värdet av att använda
H22 som plattform för att dela med er av era lösningar. Era H22-satsningar riktar sig såväl till
privatpersoner som till B2B inom flera olika områden, är intressanta för en internationell publik
och går att paketera till spännande upplevelser för H22:s breda publik.

ER SATSNING

 • Ni bidrar med innehåll till H22. Det kan vara ett showcase, en testbäddssatsning,
  en upplevelse, en site visit och/eller ett konferensinnehåll.
 • Ert arbete startar nu och er insats lever kvar långt efter 2022.
 • Er insats bidrar till att positionera både Helsingborg och er på den internationella kartan.
 • Er insats driver utveckling inom er bransch genom att visa på framtidens lösningar.
 • Ni är aktiva, i olika omfattning, under hela H22 City Expo:s genomförande (35 dagar).

VI ERBJUDER ER

 • Som co-creator erbjuds ni exponering både inför och under H22 i alla de kanaler där såväl
  innehåll som partnerinformation kommuniceras.
 • Som co-creator samarbetar ni nära H22 och ingår i det nätverk av partners och bjuds in till
  regelbundna träffar. Fram till stadsmässans genomförande planeras också en rad evenemang
  där vi på olika sätt presenterar våra co-creators och på vilket sätt ni bidrar.

H22 CONTENT PARTNER

Som H22 content partner är ni en del av programmet under H22 City Expo och er huvudsakliga
insats koncentreras till 2022 och utvalda delar av stadsmässan. Er satsning riktar sig till
privatpersoner och/eller B2B. Oavsett målgrupp är innehållet intressant på ett nationellt och/
eller internationellt plan.

ER SATSNING

 • Ni bidrar med specifikt innehåll till H22. Det kan vara ett showcase, en testbäddssatsning, en
  upplevelse, en site visit och/eller konferensinnehåll.
 • Er satsning som ni delar med er av under H22 City Expo arbetar ni förmodligen med redan nu.
 • Ert specifika innehåll till H22 utgör en tydlig rese-/besökaranledning för er målgrupp.
 • Ni kommer att vara en aktiv del av H22 under valda delar av stadsmässans genomförande.

VI ERBJUDER ER

 • Som content partner exponeras ni inför H22 men främsta exponeringen sker i samband med
  stadsmässan genomförande och i marknadsföringen av stadsmässans innehåll.
 • Som content partner samarbetar du nära H22, ingår i ett nätverk av partners och bjuds in till
  regelbundna träffar. Fram till H22 City Expo:s genomförande planeras också en rad evenemang
  där vi på olika sätt presenterar våra content partners.

FRIENDS OF H22

Som Friends of H22 är vi nära vänner och har engagemang som går hand i hand med
skapandet av framtidens hållbara och smarta stad. Ert engagemang kan landa i
konkreta satsningar under H22 Cityn Expo men behöver nödvändigtvis inte göra det.
Som goda vänner samarbetar vi i sammanhang som ger båda parter kraft framåt.
Er målgrupp kan vara både B2B och privatpersoner.

ER SATSNING

 • Ni stöttar och stärker H22:s satsning genom olika typer av aktiviteter i dialog med oss
  från nu och fram till H22 City Expo. Aktiviteterna kan vara så väl praktiska som kommunikativa.

VI ERBJUDER ER

 • Som Friends of H22 ingår ni i H22:s nätverk av partners och bjuds in till regelbundna
  träffar fram till 2022.
 • Löpande inför och under H22 kommer ni kommuniceras som Friends of H22 i våra
  kommunikationskanaler.

H22 EXHIBITOR

Som H22 exhibitor levererar ni ett innehåll som tilltalar H22 City Expo:s behov och besökare.
Ni är producent eller leverantör av produkter eller tjänster av högsta klass, som bidrar
till en smartare och mer hållbar stad. Ert innehåll bidrar också till den totala upplevelsen av
H22 City Expo och kompletterar övrigt innehåll både innehålls- och upplevelsemässigt.

ER SATSNING

 • Som exhibitor levererar ni ett innehåll som exempelvis kan vara en upplevelse, tjänst eller
  produkt till H22 City Expo.

VI ERBJUDER ER

 • Som exhibitor kommer er specifika tjänst eller produkt att bli en del av H22 och kommuniceras
  på lämpligt sätt i sitt sammanhang.

ÖVERENSKOMMELSE

 • Vi avtalar kring praktiskt genomförande, främst under H22 City Expo, men kan också innefatta
  engagemang inför 2022.
PARTNERS
TILL H22