ADVISORY BOARDS

Utmanar, förflyttar och vägleder

Att arbeta med invånarinvolvering som syftar till att förbättra välfärden bland de som lever och verkar i staden, kräver dialog på många plan. Vi måste förstå förutsättningar, bakomliggande hinder och skapa helt nya mötesformer. Vi behöver forum som driver oss mot en innovativ, smartare och mer hållbar stad.

H22 advisory board, är ett ledningsråd och en dialogmodell för att stärka stadens innovationsarbete. Ett forum där stadens innovationsstrategier lyfts och där det finns möjlighet att utmana och förflytta innovationsresan. Men H22 advisory board är också en modell för de delaktiga att få insyn, påverka, sammanlänkas och utveckla sina respektive branscher och verksamhetsområden.

Genom H22 Pioneer Meetups anordnas fysiska eller digitala sammankomster för våra Nationella- och Globala advisory boardmedlemmar där aktuella ämnen och projekt diskuteras, utmanas och utvecklas.

H22 Global Advisory Board

Världen utvecklas ständigt och som en stad måste vi möta kraven och vara förberedda på framtiden. Medlemmarna i Global Advisory Board är experter inom sina områden och kan vägleda oss kring hur vi navigerar oss fram i rätt riktning utifrån en ständigt föränderlig global omgivning. De rådgivande medlemmarna i H22 Global Advisory board kommer bland annat från Volvo, IKEA, Svenska institutet, UN Habitat och City of Amsterdam. Deras roll är att utmana, sammanlänka och se till att vi levererar på vår högsta potential.

Frans-Anton Vermast

Frans-Anton Vermast
Amsterdam Smart City
Nederländerna

Joakim Jardenberg

Joakim Jardenberg
GetAi
Sverige

Susanna Le Forestier

Susanna Le Forestier
Svenska institutet
Sverige

plate-gray

Göran Nilsson
IKEA
Sweden

Kari Aina Eik

Kari Aina Eik
Excellence center for Smart cities
Österrike

jake-dunagan

Jake Dunagan
Institute for the Future
USA

Laura Petrella

Laura Petrella
UN Habitat
Kenya

Anders Gustafsson

Anders Gustafsson
Volvo
Sverige

Sara Övreby

Sara Övreby
Google Sverige
Sverige

Ifeoma Ebo

Ifeoma Ebo
Mayors office New York
USA

Tigran Haas

Tigran Haas
KTH – Royal Insititute of Technology
Sverige

Jan Björklund

Jan Björklund
Helsingborgs stad
Sverige

Peter Danielsson

Peter Danielsson
Helsingborgs stad
Sverige

H22 National Advisory Board

H22:s Nationella Advisory Board är en dynamisk sammansättning av medlemmar från olika branscher, organisationer och företag i Sverige. Forumet har som ambition att spänna bågen och genom sin spetskompetens inom respektive område omvärldsbevaka och
utmana resan mot en smartare stad. Det handlar lika mycket om hållbarhet, teknologi som att tillsammans sträva mot en motståndskraftig och omtänksam stad.

Sverige ligger långt fram inom både digitalisering och hållbarhet, något som ska ge energi in i H22-resan.

Carin ny

Carin Stoeckmann
Sveriges byggindustrier
Sverige

Annika Olsson

Annika Olsson
Lunds Universitet
Sverige

Troed Troedson

Troed Troedson
Pacetracer
Sverige

Aurore Belfrage

Aurore Belfrage
TechDiplomat
Sverige

Sebastian Fuchs

Sebastian Fuchs
SUP46
Sverige

Karin Liliedahl

Karin Liliedahl
Bonnier News Next
Sverige

Fredrik Josefsson

Fredrik Josefsson
SEB
Sverige

Mikal Ahlström

Mikael Ahlström
Hyper Island
Sverige

plate-gray

Marie Carlsson
Volvo
Sverige

Magnus Agerström

Magnus Agerström
Cleantech Scandinavia
Sverige

Daniel Akenine

Daniel Akenine
Microsoft
Sverige

Joakim Jardenberg

Joakim Jardenberg
GetAi
Sverige

Hans Nelson

Hans Nelson
Jakobsson Addemotion
Sverige

Jan Björklund

Jan Björklund
Helsingborgs stad
Sverige

Peter Danielsson

Peter Danielsson
Helsingborgs stad
Sverige

Kommande Advisory Board

För att få med alla dimensioner och dialog på fler plan har Helsingborgs Stad
också beslutat att skapa följande Advisory boards:

Invånare (Samordnat av Peter Janson  och Marcus Friberg)
Föreningar (Samordnat av Jan Björklund och Julia Persson)
Barn och Ungdom (Samordnat av Maria Winberg Nordström och Maria Ward)
Äldre (Samordnat av Lars Thunberg och Michael Rosenberg)

Svenska