ADVISORY BOARDS

Utmanar, förflyttar och vägleder

Att arbeta med invånarinvolvering som förbättrar välfärden kräver dialog på många plan. Vi måste förstå förutsättningar, bakomliggande hinder och skapa helt nya mötesformer. Vi behöver forum som driver oss mot en innovativ, smartare och mer hållbar stad.

Därför finns H22 advisory boards, en dialogmodell för att stärka, utmana och ta in nya perspektiv på stadens innovationsarbete. Advisory boards är ett rådgivande organ där det finns möjlighet att få insyn, delta i och förflytta stadens innovationsresa på olika sätt. Det finns 3 olika grupper av advoisory board; globalt, nationellt och invånarråd.

I alla advisory boards arrangeras fysiska eller digitala sammankomster för att på olika sätt informera, resonera kring- och utmana vägval och riktning i arbetet.

Invånare och föreningar

Under våren 2021 startar fyra nya invånarråd inom ett antal viktiga områden. Här kan du som invånare eller föreningsrepresentant vara med och göra din röst hörd, påverka stadens utvecklingsresa och engagera dig på flera olika sätt. I varje grupp finns representanter från stadens politiska ledning.

Invånare Samordnad av Peter Jansson (C) och Marcus Friberg (MP)
Föreningsliv Samordnad av Jan Björklund (S) och Julia Persson (M)
Äldre Samordnad av Lars Thunberg (KD) och Michael Rosenberg (SD)
Barn & Unga Samordnad av Maria Ward (S)

Har du frågor eller vill komma i kontakt med någon av grupperna? Kontakta oss här.

H22 Global advisory board

Världen utvecklas ständigt och som en stad måste vi möta kraven och vara förberedda på framtiden. Medlemmarna i Global advisory board är experter inom sina områden och kan vägleda oss kring hur vi navigerar oss fram i rätt riktning utifrån en ständigt föränderlig global omgivning. De rådgivande medlemmarna i H22 Global advisory board kommer bland annat från Volvo, IKEA, Svenska institutet, UN Habitat och City of Amsterdam. Deras roll är att utmana, sammanlänka och se till att vi levererar på vår högsta potential.

Frans-Anton Vermast

Frans-Anton Vermast
Amsterdam Smart City
Nederländerna

Joakim Jardenberg

Joakim Jardenberg
GetAi
Sverige

Susanna Le Forestier

Susanna Le Forestier
Svenska institutet
Sverige

plate-gray

Göran Nilsson
IKEA
Sweden

Kari Aina Eik

Kari Aina Eik
Excellence center for Smart cities
Österrike

jake-dunagan

Jake Dunagan
Institute for the Future
USA

Laura Petrella

Laura Petrella
UN Habitat
Kenya

Anders Gustafsson

Anders Gustafsson
Volvo
Sverige

Sara Övreby

Sara Övreby
Google Sverige
Sverige

Ifeoma Ebo

Ifeoma Ebo
Mayors office New York
USA

Tigran Haas

Tigran Haas
KTH – Royal Insititute of Technology
Sverige

Jan Björklund

Jan Björklund
Helsingborgs stad
Sverige

Peter Danielsson

Peter Danielsson
Helsingborgs stad
Sverige

H22 National Advisory Board

H22:s Nationella advisory board är en dynamisk sammansättning av medlemmar från olika branscher, organisationer och företag i Sverige. Forumet har som ambition att spänna bågen och genom sin spetskompetens inom respektive område omvärldsbevaka och
utmana resan mot en smartare stad. Det handlar lika mycket om hållbarhet, teknologi som att tillsammans sträva mot en motståndskraftig och omtänksam stad.

Sverige ligger långt fram inom både digitalisering och hållbarhet, något som ska ge energi in i H22-resan.

Carin ny

Carin Stoeckmann
Byggföretagen
Sverige

Annika Olsson

Annika Olsson
Lunds Universitet
Sverige

Troed Troedson

Troed Troedson
Pacetracer
Sverige

Aurore Belfrage

Aurore Belfrage
TechDiplomat
Sverige

Sebastian Fuchs

Sebastian Fuchs
SUP46
Sverige

Karin Liliedahl

Karin Liliedahl
Bonnier News Next
Sverige

Fredrik Josefsson

Fredrik Josefsson
SEB
Sverige

Mikal Ahlström

Mikael Ahlström
Hyper Island
Sverige

plate-gray

Marie Carlsson
Volvo
Sverige

Magnus Agerström

Magnus Agerström
Cleantech Scandinavia
Sverige

Daniel Akenine

Daniel Akenine
Microsoft
Sverige

Joakim Jardenberg

Joakim Jardenberg
GetAi
Sverige

Hans Nelson

Hans Nelson
Jakobsson Addemotion
Sverige

Jan Björklund

Jan Björklund
Helsingborgs stad
Sverige

Peter Danielsson

Peter Danielsson
Helsingborgs stad
Sverige

Svenska