CITYOMRÅDET

Mötesplatsen som öppnar upp för framtiden

Centrala Helsingborg håller på att förvandlas till en livlig mötesplats, fullt av möjligheter. En hållbar stadskärna som designats för framtiden och som skapar plats för nya sätt att träffas, arbeta och njuta av livet. Här möter stadens spännande historia modern innovation och här ska smarta lösningar bana väg för högre livskvalitet.

Under H22 City Expo är Cityområdet en portal för besökare och öppnar därigenom upp för världen. Cityområdet blir en portal för besökare från hela världen och ett nav för möjligheter. Det är ”här det händer” och platsen för konferenser, hackatons och stora evenemang. Cityområdet kommer myllra av aktiviteter, smaker och dofter från världens mat och en scen för livsglädje, förflyttningar och nya relationer.

 

SeaU – ett nytt landmärke i staden

I hjärtat av Helsingborg, alldeles nära havet, har Clarion Hotel & Congress SeaU, en förstklassig hotell- och kongressanläggning, precis slagit upp portarna. Här, där det en gång låg en stor parkeringsplats, kommer det även ges utrymme åt 155 nya bostäder och en vacker park längs kajkanten.

Clarion Hotel & Congress SeaU kommer bli regionens nya, självklara, mötesplats. Anläggningen kommer att bli en viktig arena där internationella aktörer kan stråla samman för att diskutera framtidens utmaningar och samarbetsvägar framåt. Läs mer om Clarion Hotels’ engagemang i SeaU och H22

Midroc, som står bakom SeaU och andra projekt som är kopplade till H22:s fyra huvudområden, spelar en central roll för hållbar fastighetsutveckling i Helsingborg. Läs mer

“För att stärka den sociala hållbarheten jobbar vi ofta med det man kallar ”blandad stad”, det vill säga att mixa kontor, bostäder, hotell, restauranger och butiker i ett område. Vi strävar också efter att optimera resurs- och energianvändningen i nya fastigheter genom att satsa på smarta energisystem och miljövänliga materialval.”

Johan Svedström, affärschef, Midroc

EN RESA MED TIDEN

För att ge utrymme åt SeaU fick den 118-år gamla och 400 ton tunga Ångfärjestationen flytta 75 meter. I dag är det The Tivoli, en nöjesarena full av musik, artister, underhållning, mat och dryck. Förvandlingen är en symbol för att det med nyskapande idéer går att utveckla en stad i tiden och samtidigt bevara dess historia.

Gå en rundvandring i morgondagens SeaU med hjälp av 3D  (Film: Stadsbyggnadsförvaltningen)

Klicka här för mer information om utvecklingen av SeaU

Så omformas stadsmiljön

Centrala Helsingborg förtätas med syfte att underlätta för en varierad stadsmiljö när det kommer till byggnationer, aktiviteter, interaktioner och sociala grupper. SeaU kommer vara fantastisk plats där liv och rörelse kan växa i takt med staden.

Namnet på grönområdet som byggs i anslutning till SeaU blir Ångfärjeparken, ett namn som helsingborgarna själv kommit på. Ångfärjeparken knyter an till den gamla Ångfärjestationen som en gång låg där. För att understryka platsens kulturella betydelse kommer perrongtaken att återuppbyggas – ett sätt att bevara en del av stadens historia till kommande generationer. I parken kan besökarna känna närheten till naturen och självklart blir grönområdet också en plats för möten, evenemang och konserter.

Omkring 50 lägenheter i SeaU har förvärvats av Erik Bancks Stiftelse, 29 av dem kommer att upplåtas till behövande äldre och resten kommer stiftelsen att hyra ut åt, i första hand, unga yrkesarbetande. Projektet rimmar väl med stiftelsens historia att med hjälp av bostadslösningar som är inkluderande och hållbara, utveckla staden för alla som bor där. Läs mer om stiftelsens historia och om dess innovativa bostadslösningar

“Genom att ge människor med olika förutsättningar möjlighet att bo i några av stadens mest attraktiva områden är vi med och skapar levande, spännande och tryggare boendemiljöer som är berikande för alla.”

Sven Rosenkvist, Familjen Bancks stiftelse

sven-rosenkvist

Innovationens kärna

Från och med nu och fram till H22 City Expo 2022, då Helsingborg öppnar dörrarna mot världen, kommer centrala Helsingborg att vara en testbädd för olika innovativa projekt som utforskar, knyter samman och tänjer på gränserna.

Sedan 2020 finns sensorer som, med hjälp av artificiell intelligens (AI), mäter resenärernas kroppstemperatur på Knutpunkten. Målet är att kunna se trender i befolkningens hälsa, och kanske varna för nya epidemiutbrott. Med hjälp av Stadshubben håller pyttesmå sensorer på olika objekt i staden koll på luft- och vattentemperatur, men de hjälper också till att göra staden säkrare och mer effektiv. Räddningstjänsten Skåne Nordväst och elever på konstfack arbetar tillsammans i ett ungdomsprojekt, Safe Skills, som kopplar ihop konst, trygghet och tomma lägenheter. Läs mer om dessa och andra projekt i staden

De är med nytänkande idéer som vi tillsammans formar framtidens Helsingborg och alla som vill bidra till utveckling och förändring är välkomna.

TESTBÄDDAR
SEAU

PROJEKT
SEAU

Svenska