H22 BARN

Lust, lekfullhet, bus
och allvar

Helsingborg är staden för människor som vill något. Alla möten är lika viktiga, stora som små, och alla ska känna sig delaktiga i stadens utveckling, för här bestämmer vi över våra liv.

I Helsingborgs stad är samverkan mellan forskning, näringsliv, kultur och skola en förutsättning för att skapa delaktighet och kunskapsutbyte. Staden ska rymma både lust och lekfullhet, bus och allvar.

I H22:s innovationsarbete har barnen en viktig roll. Det är ju trots allt de som ska leva i framtidens stad och vi måste ta ansvar för det samhälle som vi lämnar efter oss.

KONTAKT

BARNENS H22

Var med och skapa

Att engagera barnen i H22-resan är en förutsättning för ett långsiktigt innovationsarbete och ansvarstagande. Projektet ”Barnens H22” startade hösten 2020 på Maria Parkskolan och har som mål att föra barnen närmare staden.

VISIONSFONDEN/KIDSEDITION

Ge tankarna vingar!

Hur kommer Helsingborg se ut 2035 om vi frågar barnen? Hur kommer staden att lukta, kännas, och vad kan man uppleva i framtidens stad? #kidsedition ger barnen en röst och möjlighet att drömma om framtiden i Helsingborg. Föreningar och organisationer erbjuds ett stöd på 5000 kr till barngrupper mellan 7-15 år för att komma in med tankar om framtidens stad.

REALPLAY

Barnens glasögon
till summit 2020

Genom H22 vill vi lyfta barnens perspektiv i flera sammanhang.
H22-Summit är en mötesplats för det smarta ekosystemet med fokus på stadsutveckling. Tillsammans med människor i alla åldrar och bakgrunder samlar vi kraft och skapar möjligheter som hjälper oss navigera mot en smartare stad. Under Summit 2020 välkomnar vi Realplay vars ambition är att skapa en rörelse som prioriterar lekens betydelse för ett barns utveckling och lärande.

ADVISORY BOARD

Barnen är våra rådgivare

Att få med barn och ungdomar på innovationståget kräver nytänkande möten och dialog i olika format. H22 advisory board, är ett råd och en dialogmodell för att vässa stadens innovationsarbete. Ett forum och där det finns möjlighet att utmana och förflytta innovationsresan. Fram till H22 City Expo kommer vi bjuda in och involvera barn och ungdomar bland annat genom H22 Advisory board.

SMART CITY
PROJEKT

SMART CITY
TESTBÄDDAR

Svenska