ICAPITAL

Helsingborg är utnämnd av EU-Kommissionen som en av Europas mest innovativa städer

Sedan 2011 har Helsingborg arbetat aktivt, tillsammans med invånare, företag och akademi, med att arbeta fram nya lösningar för välfärd och ökad livskvalitet. 2018 tog fullmäktige ett beslut att satsa ytterligare på innovation med ett uttalat mål att bli en av Europas mest innovativa städer senast 2022, samma år som H22 City Expo genomförs.

Att Helsingborg i år kom på andra plats i European Capital of Innovation Awards 2020,  är en tydlig bekräftelse på att det långsiktiga innovationsarbetet i staden ger resultat och att vi har valt rätt väg framåt för att möta morgondagens utmaningar.

Vad är European Capital of Innovation?

iCapital är ett årligt pris som tilldelas den europeiska stad som bäst kan visa sin förmåga att utnyttja innovation för att förbättra invånarnas livskvalitet.

Det handlar om städer som framförallt:

  • bidrar till öppna och dynamiska innovationsekosystem
  • involverar invånare i styrning och beslutsfattande
  • använder innovation för att förbättra stadens motståndskraft och hållbarhet.

Helsingborg är en av Europas mest innovativa städer

”Vi hoppas att uppmärksamheten leder till att fler här hemma vill engagera sig och göra saker inför H22 som kan gagna helsingborgarna. Samtidigt som det leder till stolthet inom organisationen”

Peter Danielsson, kommunstyrelsen ordförande, Helsingborgs Stad

Vad är unikt med Helsingborgs satsning på innovation?

Innovationskultur – ett långsiktigt arbete tillsammans med staden
Innovationer handlar inte bara om självkörande fordon och nytänkande teknik. Viktigast av allt är att inte släppa fokus på människan i staden. Städer som har kommit långt i sitt innovationsarbete har detta fokus, men med Helsingborgs innovationsarbete går man ett steg längre. Vi satsar inte bara på innovation för invånarna i staden utan tillsammans med dem.

Tillit är en nyckelfråga för att medarbetare ska känna delaktighet. Genom H22 gör vi det möjligt för förvaltningarna att arbeta närmre invånarna för att skapa behovsbaserade välfärdslösningar. Att skapa en innovationskultur där vi tillsammans med invånare, akademin och föreningar skapar möjligheter att testa, skala upp och våga är med andra ord en helt avgörande del i stadens arbete.

 

Innovationsnätverk – tillsammans med partners
H22 är ett forum för att medskapa, nätverka, dela med sig, testa och utveckla. Just nu har drygt 60 globala och nationella företag signat upp som partners till H22. Som samarbetspartner till H22 är man med och skapar framtiden. Under de närmaste åren öppnas hela staden upp och bjuder in världen att samskapa och utveckla för att lösa gemensamma utmaningar.

Läs mer om Partners

Varför satsar Helsingborg
på Innovation?

Helsingborg, likt många andra städer, har stora utmaningar framför sig. 2030 kommer 60 procent av jordens befolkning bo i städer. Vi står inför stora klimatutmaningar, och andelen äldre samt barn ökar samtidigt som den arbetandeskattebetalande befolkningen minskar. För att möta utmaningarna måste vi hitta nya arbetssätt, samarbeten och lösningar.

Men innovationsarbetet handlar också om att skapa en attraktiv stad, dit människor vill komma och jobba och leva.

Efter en annorlunda vår ser vi tydligt hur innovation är en nödvändighet för att förebygga, samarbeta och överleva kriser. En stad måste vara rustad för olika typer av scenarier, snabbt kunna ställa om och arbeta nära sina invånare, för att möta olika typer av behov och utmaningar som vi ställas inför i framtiden.

”Att ta sig hela vägen till final är fantastiskt!” Men det viktigaste med den här är att vi nu är en del av EU-kommissionens nätverk för de mest innovativa städerna. Detta kommer öppna upp för spännande europeiska samarbeten för aktörer i staden”

Palle Lundberg, stadsdirektör, Helsingborgs stad

SMART CITY
PROJEKT

Svenska