Urban Living Labs - Verkliga behov leder till verkliga lösningar

Hur tar du dig hit idag? Denna typ av enkla frågor kommer förhoppningsvis leda till morgondagens hållbara transportlösningar. Och det är människorna i Drottninghög som kommer att besvara dem för att hitta själva hjärtat i stadstrafiken.

Området Drottninghög i Helsingborgs stad ligger under luppen. I vår kommer forskare att titta närmare på hur hyresgäster transporterar sig och vad som driver deras val. Genom fördjupade intervjuer och noggrann övervakning av beteende, försöker man upptäcka de verkliga behoven och värderingarna som leder människor fram till olika val. Senare i år kommer invånarna att bjudas in, för att tillsammans med forskare, stadsplanerare och utvecklare, utforma prototyper för framtida mobilitetslösningar.

Kollektivtrafik, samåkningstjänster, självkörande fordon – vilka alternativ kan, på riktigt, fungera för invånarna? Människorna i Drottninghög kommer att prata om alla dessa frågor. För vad blir nyttan om innovationen inte leder till ökad livskvalitet?

Design Etnographic Living Labs for Future Urban Mobility – A Human Approach (AHA II) är ett projekt som drivs av forskare från Högskolan i Halmstad tillsammans med Volvo Cars, Skånetrafiken, Västtrafik, Helsingborgs stad och Göteborg stad. Helsingborgshem är involverade i Helsingborgs arbete. Projektet finansieras av innovationsprogrammet Drive Sweden för att testa nya sätt att engagera människor i designprocessen för morgondagens transportlösningar. Så varför inte ställa frågan till dig själv? Vilka lösningar skulle, på riktigt, kunna förbättra transporten för dig och miljön?

Vi letar nu efter personer som vill delta i projektet, vänligen kontakta vaike.fors@hh.se

Bild: Credits to Katalin Osz, Volvo Cars

Genom att kombinera ett mänskligt perspektiv med ett etnografiskt tillvägagångssätt lägger vi den sociala och mänskliga dimensionen i vardagen framför teknologisk innovation och användbarhet.”

– Susanne Duval, infrastrukturstrateg, Helsingborgs stad