Föreningsfonden

Har din förening eller stiftelse en innovativ idé, stor eller liten, som kan gynna Helsingborgs föreningsliv och invånare? Ser ni nya möjligheter genom samarbeten med andra aktörer? Då kan ni söka pengar ur Föreningsfonden, en del av Visionsfonden, och på så sätt vara en del av stadens utveckling och H22 City Expo.

En miljon kronor har avsatts ur H22:s budget för att låta föreningar och stiftelser i Helsingborg arbeta med utmaningar för att utveckla framtidens föreningsliv. Pengarna ska delas ut till organisationer som har innovativa och nytänkande idéer som bottnar i ett eller flera av de globala målen. Projekten som beviljas stöd kommer att visas upp i någon form i samband med H22 City Expo under sommaren 2022.

Beloppet som kan sökas behöver vara inom fondens budget på 1 miljon kronor och ansökningstiden är löpande. De inkomna ansökningarna behandlas av en beslutsgrupp som består av representanter för H22 samt stadens förvaltningar och bolag.

Här hittar du mer info och länk till ansökan.
Läs mer om de globala målen här.

 

Grundkrav

  • Föreningen/stiftelsen som ansöker måste vara registrerad och ha ett organisationsnummer samt uppfylla demokrativillkoren. Projektansvarig måste vara över 18 år.
  • Projektet måste gynna Helsingborgs föreningsliv och Helsingborgs invånare.
  • Projektet ska återrapportera och i någon form visas upp eller redovisas på H22 City Expotsommaren 2022 (30 maj-3 juli).

 

Kriterier projektet måste uppfylla

  • Projektet ska bidra till att utveckla föreningslivet och livskvaliteten i Helsingborg och vara kopplat till ett eller flera av globala målen på ett nytänkande/innovativt sätt.
  • Projektet ska göras i samarbeten med andra föreningar/stiftelser.
  • Projektet ska ha en tydlig projektperiod med återrapportering senast den 30 september 2022.
  • Projektet ska ha en tydlig budget nedbruten i specifika kostnadsposter.

 

KONTAKT

Vill du engagera dig i H22 är du välkommen att kontakta oss.

POSTADRESS

Hbg Works
Drottninggatan 14
252 21 Helsingborg
Sverige

Svenska