FÖRENINGSLIV

H22 ska öka livskvaliteten
för alla Helsingborgare

Stadsmässan H22 City Expo pågår under 35 dagar 2022, med start den 30 maj och avslutning den 3 juli. Ett utmärkt tillfälle för föreningar att få ökad synlighet men också möjlighet att vara med i genomförandet av stadens stora folkfest.

Vad vill ni göra på H22 City Expo?

Självklart hoppas vi att föreningslivet vill utnyttja möjligheten att vara med och bjuda besökarna på härliga upplevelser under stadsmässan. Upplevelser som visar upp den fantastiska bredd ni tillsammans utgör och som synliggör vikten av ett rikt föreningsliv för en hållbar stad.

Ni skulle till exempel kunna anordna:

  • Scenunderhållning
  • Utställning
  • Föreläsning
  • Möte eller konferens
  • Träningsläger
  • Tävling

Kontakta oss gärna om er medverkan via knappen till höger, så bokar vi in ett möte för att prata mer. Ingen idé är för liten – vi vill gärna höra mer om vad ni skulle vilja göra på H22 City Expo.

H22 City Expo
för föreningar

En smart stad är en stad i ständig rörelse. En stad som möjliggör samarbete och delaktighet för alla i staden. Innovationsarbetet i H22 har en tydlig riktning; vi ska öka livskvaliteten för alla Helsingborgare. Men H22 är inte det enda projektet med denna målsättning. Med livskvalitetsprogrammet vill Helsingborgsstad att förutsättningarna för att uppleva livskvalitet ska vara så lika som möjligt för alla invånare i vårt samhälle. Livskvalitet kan handla om att ha något att göra om dagarna, antingen ett arbete att gå till, en skola eller någon annan aktivitet. Det är även viktigt att må bra både fysiskt och psykiskt, känna sig trygg och trivas med sitt liv. Föreningarnas bidrag till hur vi mår är ovärderlig för en stad. Därför är det viktigt att föreningslivet blir involverade i H22 i ett tidigt stadium. För att vi tillsammans ska lyckas skapa framtidens smarta och hållbara stad.

Hur ser ert
H22-engagemang ut?
Hör av er till
oss redan idag.

Innovationsarbete
för föreningar

Föreningsfonden
Har din förening eller stiftelse en innovativ idé, stor eller liten, som kan gynna Helsingborgs föreningsliv och invånare? Ser ni nya möjligheter genom samarbeten med andra aktörer? Då kan ni söka pengar ur Föreningsfonden, en del av Visionsfonden, och på så sätt vara en del av stadens utveckling och H22 City Expo. Läs mer om Föreningsfonden. 

 

Driva ett eget initiativ
Genom Helsingborgs innovationssatsning finns många möjligheter för föreningar. Har du ett förslag på ett initiativ som du vill driva och som du tror kan bidra till framtidens välfärd och/eller till en smartare och mer hållbar stad?

 

Visionsfonden är till för dig som har stora och små idéer för att utveckla och förändra Helsingborg. Läs mer om Visionsfonden

 

Habiteum medskapar stadens förvaltningar och bolag, invånare, föreningar och näringsliv för bättre miljö och folkhälsa.  Läs mer om Habiteum

 

Den lokala överenskommelsen i Helsingborg har som mål att förstärka samverkan mellan det lokala föreningslivet och Helsingborgs stad. Läs mer överenskommelsen i Helsingborg

 

Med stadsodling i Helsingborg vill vi ge fler möjlighet att upptäcka odlingsglädjen och engagera sig i sitt närområde. Vi hoppas att nya gröna mötesplatser ska få växa fram på olika håll i staden, för rekreation och gemenskap. Bidraget uppgår till 25 000 kr per projekt och kalenderår. Läs mer om stadsodling i Helsingborg

Livskvalitet omfattar individens uppfattning om sin situation i tillvaron utifrån den kultur och det värdesammanhang som hon befinner sig i och i relation till personliga mål, förväntningar, normer och intressen. Det är ett vitt begrepp som påverkas av individens fysiska hälsa och psykologiska tillstånd, grad av oberoende, sociala förhållanden och relationer till betydelsefulla händelser i livsmiljön.

– Definition av livskvalitet, WHO

Har ni som förening frågor
om H22, kontakta
oss

POSTADRESS

Hbg Works
Drottninggatan 14
252 21 Helsingborg

Svenska