FÖRENINGSLIV

H22 ska öka livskvaliteten
för alla Helsingborgare

En smart stad är en stad i ständig rörelse. En stad som möjliggör samarbete och delaktighet för alla i staden. Innovationsarbetet i H22 har en tydlig riktning; vi ska öka livskvaliteten för alla Helsingborgare. Men H22 är inte det enda projektet med denna målsättning. Med livskvalitetsprogrammet vill Helsingborgsstad att förutsättningarna för att uppleva livskvalitet ska vara så lika som möjligt för alla invånare i vårt samhälle. Livskvalitet kan handla om att ha något att göra om dagarna, antingen ett arbete att gå till, en skola eller någon annan aktivitet. Det är även viktigt att må bra både fysiskt och psykiskt, känna sig trygg och trivas med sitt liv. Föreningarnas bidrag till hur vi mår är ovärderlig för en stad. Därför är det viktigt att föreningslivet blir involverade i H22 på ett tidigt stadium. För att vi tillsammans ska lyckas skapa framtidens smarta och hållbara stad.

Hur ser ert
H22-engagemang ut?
Hör av er till
oss redan idag.

Innovationsarbete
för föreningar

Driva ett eget initiativ
Genom Helsingborgs innovationssatsning finns många möjligheter för föreningar. Har du ett förslag på ett initiativ som du vill driva och som du tror kan bidra till framtidens välfärd och/eller till en smartare och mer hållbar stad?

 

Visionsfonden är till för dig som har stora och små idéer för att utveckla och förändra Helsingborg. Läs mer

 

Habiteum medskapar stadens förvaltningar och bolag, invånare, föreningar och näringsliv för bättre miljö och folkhälsa.  Läs mer

 

Den lokala överenskommelsen i Helsingborg har som mål att förstärka samverkan mellan det lokala föreningslivet och Helsingborgs stad. Läs mer

 

Med stadsodling i Helsingborg vill vi ge fler möjlighet att upptäcka odlingsglädjen och engagera sig i sitt närområde. Vi hoppas att nya gröna mötesplatser ska få växa fram på olika håll i staden, för rekreation och gemenskap. Bidraget uppgår till 25 000 kr per projekt och kalenderår. Läs mer

H22 City Expo
för föreningar

H22 City Expo pågår under 35 dagar 2022, med start den 30 maj och avslutning den 3 juli. Ett utmärkt tillfälle för föreningar att få ökad synlighet men också möjlighet att vara med i genomförandet av stadens stora folkfest.

Livskvalitet omfattar individens uppfattning om sin situation i tillvaron utifrån den kultur och det värdesammanhang som hon befinner sig i och i relation till personliga mål, förväntningar, normer och intressen. Det är ett vitt begrepp som påverkas av individens fysiska hälsa och psykologiska tillstånd, grad av oberoende, sociala förhållanden och relationer till betydelsefulla händelser i livsmiljön.

– Definition av livskvalitet, WHO

Föreningsträffar

I början av juni genomförde vi den första träffen, som var digital, och hela 75 föreningar anmälde sig. På mötet varvades information om innovationsarbetet och H22 City Expo sommaren 2022 med gruppdiskussioner kring frågor som ”Vilken betydelse kan H22 ha för föreningslivet?” och ”Hur vill er förening medverka på H22 City Expo?”. Många intressanta tankar kring synlighet, ”korsbefruktning” och möjlighet till utveckling av föreningen kom upp. Till hösten kommer vi att bjuda in till nya träffar för att fortsätta dialogen kring H22 och föreningslivet. Är du intresserade om att få information om våra kommande träffar, anmäl ditt intresse här.

KONTAKT

Är du en förening som vill engagera dig i H22 är du välkommen att kontakta Lotta Blond som är projektledare med fokus på invånare och föreningar.

Lotta Blond

POSTADRESS

Hbg Works
Drottninggatan 14
252 21 Helsingborg
Sverige

Svenska