KIDSEDITION

Ge tankarna vingar!

I Helsingborg vill vi att barnen, så tidigt som möjligt, ska känna att deras röst blir hörd. Genom H22 och Visionsfonden vill vi påskynda skapandet av en innovationskultur som ska vara en naturlig del av livet för barn i Helsingborg. Målet är att barnen ska känna framtidstro och växa upp med vetskapen att de kan påverka staden och sin egen framtid.

Under 2021 kommer satsningen #kidsedition äga rum. En satsning som drivs av H22 och Visionsfonden i Helsingborg stad. #kidsedition erbjuder föreningar och organisationer möjlighet att ansöka om ett stöd på 5 000kr. Stödet ska användas till barngrupper mellan 7-15 år för att ge sin vision av hur Helsingborg kan se ut 2035.


Visionen 2035 presenteras genom en prototyp
En prototyp behöver varken fungera eller vara skalenlig. Den fungerar mest som ett sätt att visualisera tankarna på ett roligare sätt. Det kan vara en robot, kottar med glitter, en ljud- eller videoinspelning eller en större fysisk installation. Barnens fantasi, tankar och drömmar får flyga fritt!

”Genom Visionsfondens #kidsediton ger vi barnen en röst i utformandet av sin stad. De får en chans att synas i ett nytt sammanhang som skapar nyfikenhet och ger en ny erfarenhet. ”

KONTAKT

Alexandra Hvalgren

Hur går det till?

Intresseanmälan med förslag
För att få ekonomiskt stöd till prototypen behöver organisationer och föreningar skicka in en intresseanmälan med ett förslag på en idé till prototypen. Personen som tar emot stödet ska vara 18 år och uppåt. Stödet betalas ut i maj/juni.

Grupputställning på tryckeriet
Under hösten 2021 kommer alla prototyper samlas ihop och visas upp under en grupputställning på Tryckeriet den 12-13 november.

Hackaton
Under H22 City Expo, sommaren 2022, kommer barnens idéer och prototyper ligga till grund för ett hackaton (ett hackaton är ett event där människor samskapar för att lösa gemensamma utmaningar). Deltagare på hackathonet kan t.ex. vara arkitekter, konstnärer, programmerare, entreprenörer eller designers. Protyperna kommer vara underlag till eventets kategorier och utmaningar. 1 miljon kronor kommer delas ut under 31 dagar till projekt baserade på barnens prototyper. Projekt som kommer bidra till att göra Helsingborg till en smartare, mer kreativ och innovativ stad.

Start och idégenerering
Nu – 30 april

Sista ansökningsdag
1 maj

 

Besked om bidrag
24 maj

Utbetalning
Maj/juni

Tid för skapande
Juni – november

Utställning på Tryckeriet
12-13 november

Start och idégenerering

Ansökan

Besked om bidrag

Utbetalning

Tid för skapande

Utställning på Tryckeriet

Vänta inte!

Detta är en spännande möjlighet att beskriva din bild av framtidens Helsingborg. Så vänta inte. Genom att klicka på knappen nedan skickas du till en annan sida där du fyller i din ansökan. Lycka till!

Vad är Visionsfonden?

Visionsfonden är Helsingborgs unika pengapott och gratis coachningsprogram för den som har modiga nytänkande idéer och drömmar hur Helsingborg kan bli t.ex. roligare, smartare eller mer inkluderande. Varje år delas det ut 1 miljon kronor till olika innovativa projekt. Man kan ansöka som privatperson (18 år eller äldre), som en grupp, en förening eller företag. Varje projekt kan beviljas max 100.000 kronor. Projekten bedöms utifrån vilken potentiell samhällsnytta de kan ha och hur de kan hjälpa till att driva utvecklingen i Helsingborg mot stadens vision Helsingborg 2035. LÄS MER

Visionsfonden_Projektsidan-400x300
Svenska