KIDSEDITION

Ge tankarna vingar!

Under 2020 till 2021 kunde Helsingborgs föreningar söka finansiellt stöd till barn- och ungdomsgrupper för att låta dem ge sin vision av hur Helsingborg kan se ut 2035. Projektet som heter #kidsedition är ett samarbete mellan Visionsfonden och H22 och har som mål att barnen ska känna framtidstro och växa upp med vetskapen att de kan vara med och påverka staden och sin egen framtid.

Ansökningstiden för stöd gick ut 1 maj 2021 och nu arbetar de föreningar som beviljats stöd i sina barn- och ungdomsgrupper med att ta fram en prototyp (modell) som på ett eller annat sätt beskriver barnens visioner. Dessa prototyper kommer visas upp på H22 City Expo sommaren 2022 men även ligga till grund för ett hackathon som Visionsfonden arrangerar under expot.

Här kan du läsa mer om de spännande projekt av helt olika karaktär som föreningarna arbetar med. 

”Genom Visionsfondens #kidsediton ger vi barnen en röst i utformandet av sin stad. De får en chans att synas i ett nytt sammanhang som skapar nyfikenhet och ger en ny erfarenhet. ”

KONTAKT

Alexandra Hvalgren

Alexandra Hvalgren

  Ansökan

  Besked om bidrag

  Utbetalning

  Tid för skapande

  Utställning på Tryckeriet

  Vad är Visionsfonden?

  Visionsfonden är Helsingborgs unika pengapott och gratis coachningsprogram för den som har modiga nytänkande idéer och drömmar hur Helsingborg kan bli t.ex. roligare, smartare eller mer inkluderande. Varje år delas det ut 1 miljon kronor till olika innovativa projekt. Man kan ansöka som privatperson (18 år eller äldre), som en grupp, en förening eller företag. Varje projekt kan beviljas max 100.000 kronor. Projekten bedöms utifrån vilken potentiell samhällsnytta de kan ha och hur de kan hjälpa till att driva utvecklingen i Helsingborg mot stadens vision Helsingborg 2035. LÄS MER

  Visionsfonden_Projektsidan-400x300
  Svenska