KIDSEDITION

Ge tankarna vingar!

I Helsingborg vill vi att barnen, så tidigt som möjligt, ska känna att deras röst blir hörd. Genom H22 och Visionsfonden vill vi påskynda skapandet av en innovationskultur som ska vara en naturlig del av livet för barn i Helsingborg. Målet är att barnen ska känna framtidstro och växa upp med vetskapen att de kan påverka staden och sin egen framtid.

Under 2021 kommer satsningen #kidsedition äga rum. En satsning som drivs av H22 och Visionsfonden i Helsingborg stad. #kidsedition erbjuder föreningar och organisationer möjlighet att ansöka om ett stöd på 5 000kr. Stödet ska användas till barngrupper mellan 7-15 år för att ge sin vision av hur Helsingborg kan se ut 2035. Anmälningstiden för 2021 har gått ut.


Visionen 2035 presenteras genom en prototyp
En prototyp behöver varken fungera eller vara skalenlig. Den fungerar mest som ett sätt att visualisera tankarna på ett roligare sätt. Det kan vara en robot, kottar med glitter, en ljud- eller videoinspelning eller en större fysisk installation. Barnens fantasi, tankar och drömmar får flyga fritt!

”Genom Visionsfondens #kidsediton ger vi barnen en röst i utformandet av sin stad. De får en chans att synas i ett nytt sammanhang som skapar nyfikenhet och ger en ny erfarenhet. ”

KONTAKT

Alexandra Hvalgren

Alexandra Hvalgren

  Ansökan

  Besked om bidrag

  Utbetalning

  Tid för skapande

  Utställning på Tryckeriet

  Vad är Visionsfonden?

  Visionsfonden är Helsingborgs unika pengapott och gratis coachningsprogram för den som har modiga nytänkande idéer och drömmar hur Helsingborg kan bli t.ex. roligare, smartare eller mer inkluderande. Varje år delas det ut 1 miljon kronor till olika innovativa projekt. Man kan ansöka som privatperson (18 år eller äldre), som en grupp, en förening eller företag. Varje projekt kan beviljas max 100.000 kronor. Projekten bedöms utifrån vilken potentiell samhällsnytta de kan ha och hur de kan hjälpa till att driva utvecklingen i Helsingborg mot stadens vision Helsingborg 2035. LÄS MER

  Visionsfonden_Projektsidan-400x300
  Svenska