TRE TEMAN

Fokusområden som utforskar en smartare stad

Innovativ välfärds- och
stadsutveckling

För att lösa framtidens utmaningar måste vi skapa nya samarbeten med olika aktörer. Tillsammans kan vi testa och utforska nya lösningar. Innovationer handlar om att göra radikalt nya saker eller göra saker på ett radikalt nytt sätt. Innovation är inte det samma som verksamhetsutveckling som främst handlar att ”göra det som vi gör idag, lite bättre imorgon”. För att lyckas skapa nya innovationer tror vi på att skapa partnerskap mellan stad, näringsliv, föreningsliv, akademi och invånare. På så sätt kan vi utforska framtidens innovationer som bidrar till bättre välfärd, och till en bättre stad.

fokus_b1

Förbättrad livskvalitet

I Helsingborg har vi ett politiskt beslutat livskvalitetsprogram. Ett styrdokument som (förenklat) säger att allt arbete vi gör i Helsingborg ska bidra till ökad livskvalitet för de som bor och verkar i staden. FN beräknar att 60 procent av jordens befolkning kommer att bo i städer år 2030. Då behöver vi fundera i nya banor när det gäller människor och deras välbefinnande i urbana miljöer. Vilka utmaningar behöver vi lösa för att säkra det goda livet innanför väggarna och mellan husen när vi blir fler på samma yta?

City Governance – ledarskap för
framgångsrik stadsutveckling

City governance handlar om det ledarskap som krävs för att leda och utveckla städer i en disruptiv tid där förändring är normaltillståndet. Det handlar om hur det politiska ledarskapet, tjänstemannaledarskapet och näringslivets ledarskap måste samverka för att klara av att lösa framtidens utmaningar. Stora organisationer såsom FN (Förenta nationerna) har tidigare enbart arbetat med nationerna och landets regeringar för att driva utveckling i världens städer. De har dock de senaste åren insett att de måste börja arbeta med företrädarna för städerna och de som verkar i städerna. Det är nämligen där makten att förändra och utveckla finns. Idag saknas det en plattform för alla nivåer att mötas och diskutera denna typ av ledarskapsfrågor. Med H22 vill vi skapa en sådan plattform.

Svenska