H22 SUMMIT
A SPRINGBOARD FOR
INNOVATION!
DIGITAL EVENT
2-6 NOVEMBER 2020
HELSINGBORG/SWEDEN

Städer som drivkrafter för innovation i ett smartare och mer hållbart Europa

TISDAG / FACILITATE

Varför behöver städer vara innovativa? Och vad i styrsystemet skapar rädsla för misslyckande istället för mod och vilja att bidra? I detta City Talk kartläggs städernas viktiga roll i att utveckla Europa till en blomstrande, konkurrenskraftig och hållbar region. Vilka är nyckelfrågorna som vi behöver ta itu med för att påskynda arbetet att uppnå målen för hållbar utveckling? Och hur kan lokala utmaningar omvandlas till globala lösningar och möjligheter?

Viktiga takeaways:
– Hur vi som städer, rent konkret, kan bidra på europeisk nivå
– Praktiska tips på hur man utvecklar den innovativa förmågan i en stad

Alf Rehn

Professor i innovation och ledarskap vid Syddansk universitet

Som en internationellt efterfrågad talare som inspirerar kring kreativitet, innovation och framtidstänkande, tar Alf Rehn alltid in nya perspektiv till varje konversation. Alf kommer att ingå i våra paneldiskussioner och dela med sig av sina tankar om städernas roll för att driva EU:s innovationsagenda.

Erik Bergkvist

Ledamot Europaparlamentet

Eriks erfarenhet som ordförande för Västerbottens regionstyrelse har gett honom insikter i hur europeiskt samarbete kan gynna alla inblandade. Sedan 2019 är Erik ledamot i Europaparlamentet. Han kommer att delta i en av paneldiskussionerna och ge sina reflektioner kring EU:s innovationsagenda och städernas roll i klimatåtgärder och europeisk konkurrenskraft.

Gema Roig Pallardó

Coordinator of EU projects at Las Naves

I sin roll som samordnare av EU-projekt är Gema fullt engagerad i hur städer kan driva innovation - lokalt, regionalt och globalt. Gema har en viktig vinkel i City Talks panelsamtal genom hennes synsätt kring hur vi kan uppnå ett välmående och socialt sammanhållet Europa.

Hur hanterar vi framtida utmaningar proaktivt?

MÅNDAG / FACILITATE

Låt oss undersöka hur innovation kan förebygga och rusta oss för framtiden samt hur det kan se ut i praktiken.

Städer som drivkrafter för innovation i ett smartare och mer hållbart Europa

TISDAG / FACILITATE

Varför behöver städer vara innovativa? Och hur kan lokala utmaningar omvandlas till globala lösningar och möjligheter?

Nästa steg för AI inom sjukvården

ONSDAG / ELEVATE

Hur kan vi skapa en miljö där det är möjligt att testa – och misslyckas eller skala snabbt – utan att ta risker när det gäller hälsa eller datahantering?

Bättre städer genom barnens glasögon

TORSDAG / CO-CREATE

För att barn ska kunna uppleva sin stad som omtänksam och positiv måste de delta i planeringen.

Smarta sätt att skapa välmående och glädje i staden

FREDAG / CO-CREATE

Hur kan vi bygga och designa städer som får människorna som bor och verkar där att känna glädje och i stort få en positiv känsla i sin stad?

Svenska