H22 SUMMIT
A SPRINGBOARD FOR
INNOVATION!
DIGITAL EVENT
2-6 NOVEMBER 2020
HELSINGBORG/SWEDEN

Så skapar vi välmående och glädje i staden

FREDAG / FACILITATE

Staden är människorna som bor i den. När ett samhälle delar en gemensam känsla av positivitet skapas enorm handlingskraft och engagemang. Så hur kan vi bygga städer som fyller människorna som bor och arbetar där med positivitet? Under detta City Talk kommer vi att diskutera hur det offentliga rummet utformas för alla aspekter av livet, med fokus på att inspirera till positiva känslor genom till exempel smart belysning, transport och design. Helt enkelt lovande metoder för att engagera stadens människor i smarta lösningar för lyckligt liv.

Viktiga takeaways:
– Hur man bäst nyttjar professionell expertis för att tillgodose verkliga behov i samhället
– Metoder för att inspirera till positivitet i stadsrummet

Ethan Kent

Executive Director, PlacemakingX

Ethan Kent har satt sin fokus på livet mellan husen och har som mål att bygga en global placemaking rörelse. Som en spännande röst i en av våra panelsamtal kommer Ethan berätta om hur vi kan omvandla outnyttjade offentliga rum till positiva och trygga platser!

Jonna Myrebris

Biträdande stadsdirektör på Helsingborgs stad

Jonna har en bakgrund både inom skolvärden och inom fastighetsbranschen. Med sin breda kompetens att arbeta med stadsövergripande frågor med många aktörer, kommer Jonna prata om samskapande som smart arbetssätt i utformningen av det offentliga rummet.

Susanne Seitinger

SLED and Smart Communities Marketing Lead at Verizon

Susanne Seitinger hjälper lokala ledare att lösa utmaningar inom transportsektorn, allmän säkerhet och infrastruktur. I en av våra paneldiskussioner kommer hon berätta hur man bygger smarta städer som inspirerar till positiva samhällsförändringar och gör verklig skillnad för medborgarna.

Hur hanterar vi framtida utmaningar proaktivt?

MÅNDAG / FACILITATE

Låt oss undersöka hur innovation kan förebygga och rusta oss för framtiden samt hur det kan se ut i praktiken.

Städer som drivkrafter för innovation i ett smartare och mer hållbart Europa

TISDAG / FACILITATE

Varför behöver städer vara innovativa? Och hur kan lokala utmaningar omvandlas till globala lösningar och möjligheter?

Nästa steg för AI inom sjukvården

ONSDAG / ELEVATE

Hur kan vi skapa en miljö där det är möjligt att testa – och misslyckas eller skala snabbt – utan att ta risker när det gäller hälsa eller datahantering?

Bättre städer genom barnens glasögon

TORSDAG / CO-CREATE

För att barn ska kunna uppleva sin stad som omtänksam och positiv måste de delta i planeringen.

Smarta sätt att skapa välmående och glädje i staden

FREDAG / CO-CREATE

Hur kan vi bygga och designa städer som får människorna som bor och verkar där att känna glädje och i stort få en positiv känsla i sin stad?

Svenska