H22 SUMMIT
A SPRINGBOARD FOR
INNOVATION!
DIGITAL EVENT
2-6 NOVEMBER 2020
HELSINGBORG/SWEDEN

Nästa steg för AI inom sjukvården

ONSDAG / FACILITATE

När man arbetar med människors hälsa är etik alltid ett oundvikligt ämne. Under detta City Talk kommer vi att gräva djupare i hur vi kan skapa en miljö där det är möjligt att testa – och misslyckas eller skala snabbt – utan att ta risker när det gäller hälsa eller datahantering. Vi kommer att diskutera hur man kan skapa testbäddar för ny teknik i vårdpersonalens vardagliga arbetsmiljö. Vi kommer också att ta upp ämnet ”Teknologier som förutsäger vår framtida hälsa”, hur långt vi har kommit idag och vad framtiden kommer att innebära inom detta område.

Viktiga takeaways:
– Hur man skapar testbäddar inom vårdsektorn
– Hur AI kan förändra människors sjukvårdsupplevelse

Jennica Andersson

Public Sector Lead at Microsoft

Med över tjugo års erfarenhet driver Jennica försäljningen mot den offentliga sektorn för Microsoft, en dedikerad H22-partner som är ledande inom digital transformation. Vid panelsamtalet kommer Jennica att ge sina insikter om teknikens roll för att skapa ett hållbart samhälle med ambitionen att ge individer och organisationer nya möjlighet genom nya digitala verktyg.

Johan Müllern-Aspegren

Innovationsledare, Vård- och omsorgsförvaltningen

Efter att ha grundat Skandinaviens största Design Thinking Bootcamp för sjuksköterskestudenter, leder och koordinerar Johan innovationsresan för 3 500 kommunanställda. Hans ambition är en smidig organisation med innovationskapacitet att ta sig an framtida utmaningar. Johan kommer att ta med sin breda kunskap kring health tech till paneldiskussionen och visa på helt nya sätt att accelerera innovation framåt.

Louise Callenberg

Chef för sektionen för digital förnyelse och samverkan, Sveriges kommuner och landsting

Louise utvecklar välfärd, stadsutveckling och tillväxt genom digital transformation. Hon tror att det är just i "mellanrummen" som man bäst kan utnyttja potentialen i mänsklig interaktion. Louise är med i vårt panelsamtal för att diskutera de utmaningar - och naturligtvis fördelar - som AI inom hälso- och sjukvårdssektorn kan erbjuda.

Hur hanterar vi framtida utmaningar proaktivt?

MÅNDAG / FACILITATE

Låt oss undersöka hur innovation kan förebygga och rusta oss för framtiden samt hur det kan se ut i praktiken.

Städer som drivkrafter för innovation i ett smartare och mer hållbart Europa

TISDAG / FACILITATE

Varför behöver städer vara innovativa? Och hur kan lokala utmaningar omvandlas till globala lösningar och möjligheter?

Nästa steg för AI inom sjukvården

ONSDAG / ELEVATE

Hur kan vi skapa en miljö där det är möjligt att testa – och misslyckas eller skala snabbt – utan att ta risker när det gäller hälsa eller datahantering?

Bättre städer genom barnens glasögon

TORSDAG / CO-CREATE

För att barn ska kunna uppleva sin stad som omtänksam och positiv måste de delta i planeringen.

Smarta sätt att skapa välmående och glädje i staden

FREDAG / CO-CREATE

Hur kan vi bygga och designa städer som får människorna som bor och verkar där att känna glädje och i stort få en positiv känsla i sin stad?

Svenska