H22 SUMMIT
A SPRINGBOARD FOR
INNOVATION!
DIGITAL EVENT
2-6 NOVEMBER 2020
HELSINGBORG/SWEDEN

Hur hanterar vi framtida utmaningar proaktivt?

MÅNDAG / FACILITATE

Innovation upplevs ofta som en komplicerad process där en snabb föränderlig värld med komplexa problem gör innovationsprocessen forcerad och svårstyrd. Men det behöver inte vara så svårt. OECD (Observatory of Public Sector Innovation) utforskar hur styrande organ omvandlar sina system för att proaktivt förutse utmaningar och bygga flexibilitet. Helsingborgs stad vill arbeta förebyggande genom att främja innovation i sina styrsystem. ”Komet”, ett utskott från den svenska regeringen, letar efter testbäddar för att utforska hur man kan forma framtidsinriktad politik – med fokus på snabbt växande teknologier. I detta City Talk kommer vi att undersöka hur ”Anticipatory Innovation” kan se ut i praktiken.

Viktiga takeaways:
– Hur din organisation kan forma framtiden genom att vara förutseende
– Konkreta tips på hur man kan implementera ett förebyggande förhållningssätt

Jon Simonsson

Chair of Committee for Technological Innovation and Ethics (Komet), Swedish Government

Jon Simonsson arbetar med teknisk utveckling och att skapa förutsättningar för att påskynda ansvarsfull användning av ny teknik. Jon är med i vårt panelsamtal för att dela sin expertis när det gäller att identifiera politiska utmaningar och driva policyutveckling för att på bästa möjliga sätt gynna teknisk innovation för en hållbar framtid.

Lisa Olsson

Lisa Olsson, innovationschef samt enhetschef HBG Works

Lisa spelar en viktig roll när det kommer till att främja den innovationskultur som genomsyrar alla nivåer i staden. Medarbetare i staden, invånare, företag och akademien - alla kan bidra till smarta lösningar som skapar värde för Helsingborgarna. Med sig in i sitt arbete har hon sin omfattande kunskap om innovationsprocesser och systemisk transformation. Det är också denna ingång hon har i vår paneldiskussion där hon kommer att dela med sig av sina tankar om vad som krävs för att uppnå verklig förändring.

Piret Tõnurist

Innovation Lead at OECD

Med sjutton års arbete med innovation inom den offentliga, privata och akademiska sektorn är Piret expert på att analysera komplexa utmaningar, initiera lösningar och utvärdera resultatet. Hennes erfarenhet av förutseende innovationsstyrning vid observationsorganet för offentlig sektor innovation (OPSI) kommer att vara ovärderlig i vår paneldiskussion om proaktiv förändring av ledarskapsmodeller.

Hur hanterar vi framtida utmaningar proaktivt?

MÅNDAG / FACILITATE

Låt oss undersöka hur innovation kan förebygga och rusta oss för framtiden samt hur det kan se ut i praktiken.

Städer som drivkrafter för innovation i ett smartare och mer hållbart Europa

TISDAG / FACILITATE

Varför behöver städer vara innovativa? Och hur kan lokala utmaningar omvandlas till globala lösningar och möjligheter?

Nästa steg för AI inom sjukvården

ONSDAG / ELEVATE

Hur kan vi skapa en miljö där det är möjligt att testa – och misslyckas eller skala snabbt – utan att ta risker när det gäller hälsa eller datahantering?

Bättre städer genom barnens glasögon

TORSDAG / CO-CREATE

För att barn ska kunna uppleva sin stad som omtänksam och positiv måste de delta i planeringen.

Smarta sätt att skapa välmående och glädje i staden

FREDAG / CO-CREATE

Hur kan vi bygga och designa städer som får människorna som bor och verkar där att känna glädje och i stort få en positiv känsla i sin stad?

Svenska