H22 SUMMIT
A SPRINGBOARD FOR
INNOVATION!
DIGITAL EVENT
2-6 NOVEMBER 2020
HELSINGBORG/SWEDEN

Bättre städer genom barnens glasögon

TORSDAG / FACILITATE

För att barn ska kunna uppleva sin stad som omtänksam och positiv måste de delta i planeringen.

Helsingborg är staden för människor som vill något. Alla möten är lika viktiga, stora som små, och alla ska känna sig delaktiga i stadens utveckling, för här bestämmer vi över våra liv.

I Helsingborgs stad är samverkan mellan forskning, näringsliv, kultur och skola en förutsättning för att skapa delaktighet och kunskapsutbyte. Staden ska rymma både lust och lekfullhet, bus och allvar.

I H22:s innovationsarbete har barnen en viktig roll. Det är ju trots allt de som ska leva i framtidens stad och vi måste ta ansvar för det samhälle som vi lämnar efter oss.

Viktiga takeaways:
– Verktyg för att engagera barn i samskapande av staden
– Konkreta exempel på initiativ för att inkludera barn i stadsplaneringen

Daniel Urey

Medgrundare till tankesmedjan Lablab

Daniel Urey har lång internationell erfarenhet av att leda stora förändrings- och utvecklingsprojekt. På Lablab ligger fokus på ökad kunskap om sociala, ekologiska och spatiala omställningar. Han utforskar kopplingen mellan teori och praktik för att återupptäcka hur vi förhåller oss till innovativ interaktion i olika miljöer. I paneldiskussionen lovar Daniel att rucka på gamla invanda begrepp om det offentliga rummet.

Mark Ojal

Urban Designer and Placemaking Expert at UN-Habitat

Mark länkar ihop idéer, människor och platser. Hans roll på UN-Habitat handlar om att driva genomförandet av stadsutvecklings- och designprojekt inom Global Public Space program. Som deltagare i våra paneldiskussioner kommer Mark att samtala om deltagande stadsutveckling och om sitt engagemang för barn och samhällen i det offentliga rummet.

Vesna Vasiljkovic

Arkitekt och kontorschef på Tengbom Helsingborg

Utifrån en frustration över bristen på praktiska verktyg för att utforma offentliga platser för kvinnor har Vesna hittat sin drivkraft att utveckla FairSHARE, ett certifieringssystem som utmanar normerna för hur vi leder, planerar, designar och bygger våra städer. Vesna deltar i panelen för att diskutera barns roll när det gäller att skapa staden och använda jämlikhet som en byggsten i stadsutvecklingen.

Hur hanterar vi framtida utmaningar proaktivt?

MÅNDAG / FACILITATE

Låt oss undersöka hur innovation kan förebygga och rusta oss för framtiden samt hur det kan se ut i praktiken.

Städer som drivkrafter för innovation i ett smartare och mer hållbart Europa

TISDAG / FACILITATE

Varför behöver städer vara innovativa? Och hur kan lokala utmaningar omvandlas till globala lösningar och möjligheter?

Nästa steg för AI inom sjukvården

ONSDAG / ELEVATE

Hur kan vi skapa en miljö där det är möjligt att testa – och misslyckas eller skala snabbt – utan att ta risker när det gäller hälsa eller datahantering?

Bättre städer genom barnens glasögon

TORSDAG / CO-CREATE

För att barn ska kunna uppleva sin stad som omtänksam och positiv måste de delta i planeringen.

Smarta sätt att skapa välmående och glädje i staden

FREDAG / CO-CREATE

Hur kan vi bygga och designa städer som får människorna som bor och verkar där att känna glädje och i stort få en positiv känsla i sin stad?

Svenska