NYHETSBREV ARKIV

Smart Cities – En rörelse världen över

28 augusti, 2020
I takt med urbaniseringen har Smart City begreppet blivit allt mer centralt. Städers gemensamma utmaningar såsom trångboddhet, klimatförändringar samt åldrande befolkning kräver en allt mer intelligent stadsutveckling. Vi måste helt...

Miljö och livskvalitet hör ihop

18 juni, 2020
För bara några år sedan var miljöfrågan betydligt mer separerad från den psykiska och fysiska hälsan. Men idag vet vi bättre. Vi vet att miljö och folkhälsa hänger ihop och...

Välkommen till H22 Summit – Save the date

18 juni, 2020
H22 Summit blir i år ett digitalt hybridevent. Vi har nu en spännande tid framför oss där vi kommer tänka om och tänka nytt. Allt för att ni ska få en...

Älska träd – utmana staden

14 maj, 2020
Vem planterar flest träd? Du eller staden? Genom Trees in Cities Challenge har FN bjudit in städer att vara med i en världsomfattande kampanj. Helsingborg, som sedan flera år är...

Motivation föder innovation

29 april, 2020
H22 handlar om innovation. Nya tankesätt för att öka livskvaliteten. Där smarta lösningar fokuserar på det som är viktigast – att lösa framtidens utmaningar i Helsingborgs Stad.

H22 är satsningen på ett smartare och mer hållbart Helsingborg

11 mars, 2020
H22 handlar om dig, du som bor i Helsingborg eller jobbar i staden. Hur ser din dröm om Helsingborg ut?