Faktablad

H22 – THE MAKING
OF A SMARTER CITY

H22 City Expo är en internationell stadsmässa i Helsingborg sommaren 2022 med fokus på ett långsiktigt innovations- och förändringsarbete genom bland annat cirkularitet, hållbar stadsutveckling, smart teknologi och mycket mer.

2020 utnämnde EU-kommissionen staden till en av Europas mest innovativa städer och H22 utgör en del i en kraftsamling att accelerera innovationsarbetet. Under H22 City Expo kommer du kunna se, uppleva och utforska innovationer som kommer att forma framtidens smarta och hållbara stad.

NÅGRA INNOVATIONER FÖR
FRAMTIDENS SMARTA STAD
Tre_Ror_Rund_500x500px

TRE RÖR UT

Smarta cirkulära bostäder i praktiken

I nybyggda stadsdelen Oceanhamnen i centrala Helsingborg använder mer än 2000 hushåll ett unikt system för ökad hållbarhet. Enkelt förklarat går tre olika rör ut från varje bostad eller kontor, för att ta vara på och utnyttja vatten- och avfallsresurser som förvandlas till förnybar energi. Projektet är först i världen med att göra detta på stor skala och görs, efter att ha utvecklats i Helsingborg, tillsammans med systerprojekt i sex andra städer i norra Europa.

Biokol_Rund_500x500px

BIOKOL

Klimatvänligt kol som sparar utsläpp

Genom Vera Park – en aktiv testbädd för gröna lösningar i Helsingborg – undersöker NSR (Nordvästra Skånes Renhållning AB) vilken roll biokol kan spela för klimatet i framtiden. Biokol produceras genom att bränna organiskt material i behållare med mycket lite syre i en process som kallas pyrolys. Därigenom bildas en stabil form av kol som inte lätt läcker ut i atmosfären – och i processen bildas ren energi i form av värme. Biokol kan även användas i marken för att binda koldioxid som bildas när naturavfall bryts ner.

Ikea_Rund_500x500px

IKEA

Hållbar stadsplanering testas i realtid

Möbelkoncernen är en stor partner till H22 och bidrar för första gången i företagets historia i flera unika samarbetsprojekt med Helsingborg. Bland annat byggs ett helt nytt litet samhälle upp i Fredriksdalsskogen specifikt inför H22 City Expo, för att tillsammans med studenter och forskare från hela världen utforska hur man kan skapa verkligt hållbara och cirkulära bostäder och samhällen för framtiden.

NYHETER & PRESS

H22 CITY EXPO I KORTHET

• 35 dagar
• 30 maj till 3 juli
• 4 geografiska huvudområden
– SeaU/City, Oceanhamnen,
Drottninghög och Slottshagen
• 200+ innovationer för
framtidens smarta stad
• 70+ samarbetspartner från
näringsliv och akademi

 

Beslutet att accelerera stadens innovationsutveckling genom H22 togs 2019, men City Expo 2022 är samtidigt bara en hållplats – resan började redan 2012 då staden tog beslut om en gemensam vision för Helsingborg
2035. H22 finansieras av en engångsutdelning från Helsingborgs Hamnbolag.

Svenska