1 september, 2020

Smart Cities – En rörelse världen över

I takt med urbaniseringen har Smart City begreppet blivit allt mer centralt. Städers gemensamma utmaningar såsom trångboddhet, klimatförändringar samt åldrande befolkning kräver en allt mer intelligent […]
1 juli, 2020

Välkommen till H22 Summit – Save the date

H22 Summit blir i år ett digitalt hybridevent. Vi har nu en spännande tid framför oss där vi kommer tänka om och tänka nytt. Allt för att […]
24 juni, 2020

H22 är satsningen på ett smartare och mer hållbart Helsingborg

H22 handlar om dig, du som bor i Helsingborg eller jobbar i staden. Hur ser din dröm om Helsingborg ut?
5 juni, 2020

Älska träd – utmana staden

Vem planterar flest träd? Du eller staden? Genom Trees in Cities Challenge har FN bjudit in städer att vara med i en världsomfattande kampanj. Helsingborg, som […]
5 juni, 2020

Motivation föder innovation

H22 handlar om innovation. Nya tankesätt för att öka livskvaliteten. Där smarta lösningar fokuserar på det som är viktigast – att lösa framtidens utmaningar i Helsingborgs Stad.
5 juni, 2020

Miljö och livskvalitet hör ihop

För bara några år sedan var miljöfrågan betydligt mer separerad från den psykiska och fysiska hälsan. Men idag vet vi bättre. Vi vet att miljö och […]