TILLSAMMANS

Vi ställer inte in, vi ställer om! När spelplanen ändras över en natt förundras vi över hur människor i motgång tar gigantiska kliv. Beteendemönster skakas om i grunden. I spåren av Coronakrisen har vi ringat in fyra stora beteendeförändringar, som en spaning på det som sker i världen just nu. Förändringar som vi hoppas kommer leva kvar när vi tillsammans ska lösa morgondagens utmaningar.

PÅSKYNDAT LÄRANDE

I takt med att spelplanen ändras räcker det inte alltid att vara flexibel och innovativ. Kunskap och erfarenhet kan vara den svaga länken för att åstadkomma den omställning som krävs. När liv ska räddas ökar motivationen för lärande. Vi ser det i skolan, där Coronakrisen tvingar fram en blixtsnabb digitalisering. En process som annars skulle ta flera år, händer nästan över en natt. 90-åringar gör sina första matbeställningar online, flygvärdinnor får snabbkurs i sjukvård och tandläkare tvingas lära sig 3D-printa skyddsutrustningar via tutorials på Youtube. Parallellt som skolor stängs ner och kunskapen kan kännas mer hotat än någonsin ser vi nu hur lärandet accelererar i andra branscher.

OVÄNTADE SAMARBETEN

När efterfrågan kastas om mellan branscher sker oväntade möten. På ena sidan en underbemannad pressad verksamhet, på andra sidan människor helt utan sysselsättning. Att trappa upp produktionen av livsviktig utrustning och att öka antalet sjukvårdspersonal går före allt annat.

Det kanske låter som en självklarhet att bara ”hämta” ledig arbetskraft. Men det är inte så enkelt. Det handlar om avtal, policys, lagar, sekretesshantering och förhandlingar som ska pressas fram på ovanligt kort tid. Men ändå går det. Lastbilstillverkare lånar ut permitterad personal till medicintekniska verksamheter, flygvärdinnor omskolas för sjukvården och i Indien ser man nu ett nytt samspel mellan staten och icke-statliga organ, som inte alls fungerat tidigare. Och allt det här sker för att man måste. De är med andra ord oväntade samarbete som formas i spåren av en kris.

SMARTA VÄNDNINGAR

En annan trend som har uppstått, som svar på dagens utmaningar, är att ompröva hur befintliga tjänster och processer kan anpassas efter plötsliga omkast på marknaden. Hotell och arenor löser platsbristen på sjukhus, textil- och telefontillverkare konverterar produktionslinjer för att producera ansiktsmasker och parfymföretag samt bryggerier möter den stora efterfrågan på handsprit. Det cirkulära system som efterfrågats senaste tiden, och som fokuserar på en mer flexibel och utbytbar resursanvändning, är plötsligt här. Och sannolikt lever dessa nytänkande processer kvar långt efter att denna omedelbara kris är ett avlägset minne.

ÖPPNA UPP, VISA UPP!

Generositeten har aldrig varit större. Google och Microsoft erbjuder gratis mjukvara, kultur streamas gratis och bibliotek kör ut böcker till riskgrupper. I svåra tider är behoven att mötas, tänka och uttrycka sig större än någonsin. Att de största verken skapas i de mörkaste stunderna känner de flesta till. Behovet av mötesplatser och kultur är med andra ord större än någonsin samtidigt som smittrisken begränsar möjligheterna. Detta har lett till att många aktörer öppnar upp sina tjänster och sprider dem digitalt. Hashtags skapas och människor organiserar sig för att, mitt i all kaos, kunna få tillgång till kultur och samvaro på nya sätt.