Om H22

H22 City Expo är en internationell stadsmässa i Helsingborg sommaren 2022. Men H22 är också resan dit och den fortsatta färden in i framtiden. H22 är mängder av spännande lösningar som ska ge människorna i Helsingborg högre livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad.
Alla är välkomna att bidra.

Samhället står inför utmaningar. De offentliga intäkterna kommer att minska och fler kommer att vilja bosätta sig i attraktiva städer som Helsingborg. Vi vill samtidigt ha ökad livskvalitet och ännu bättre service. Och det här går att lösa!

Men då behöver vi andra sätt att tänka, smartare teknik och nya lösningar och tjänster. Det är det som H22 handlar om. H22 City Expo är magneten som lockar skarpa hjärnor från hela världen. Längs vägen ska vi tänka, utforska, utveckla, testa och göra.

H22 samarbetar redan med många nationella och globala partners som funderar på hur vi ska kunna bygga våra städer smartare, mer hållbara och bättre. Invånare, staden, näringslivet, föreningslivet och akademin skapar tillsammans livskvalitet ihop med de här innovatörerna.

H22 – The making of a Smarter City är ett initiativ av Helsingborgs stad och de kommunalt ägda bolagen NSR, Helsingborgshem, Öresundskraft, Port of Helsingborg, Helsingborg Arena & Scen samt NSVA.

Tre fokusområden för att utforska en smartare stad

Innovativ välfärds- och stadsutveckling

För att lösa framtidens utmaningar måste vi skapa nya samarbeten med olika aktörer. Tillsammans kan vi testa och utforska nya innovationer. Innovationer handlar om att göra radikalt nya saker eller göra saker på ett radikalt nytt sätt. Innovation är inte det samma som verksamhetsutveckling som främst handlar att ”göra det som vi gör idag, lite bättre imorgon”. För att lyckas skapa nya innovationer tror vi på att skapa partnerskap mellan stad, näringsliv, föreningsliv, akademi och invånare. På så sätt kan vi utforska framtidens innovationer som bidrar till bättre välfärd, och till en bättre stad.

Förbättrad livskvalitet

I Helsingborg har vi ett politiskt beslutat livskvalitetsprogram. Ett styrdokument som (förenklat) säger att allt arbete vi gör i Helsingborg ska bidra till ökad livskvalitet för de som bor och verkar i staden. FN beräknar att 60 procent av jordens befolkning kommer att bo i städer år 2030. Då behöver vi fundera i nya banor när det gäller människor och deras välbefinnande i urbana miljöer. Vilka utmaningar behöver vi lösa för att säkra det goda livet innanför väggarna och mellan husen när vi blir fler på samma yta?

City Governance (ledarskap för framgångsrik stadsutveckling)

City governance handlar om det ledarskap som krävs för att leda och utveckla städer i en disruptiv tid där förändring är normaltillståndet. Det handlar om hur det politiska ledarskapet, tjänstemannaledarskapet och näringslivets ledarskap måste samverka för att klara av att lösa framtidens utmaningar.
Stora organisationer såsom FN (Förenta nationerna) har tidigare enbart arbetat med nationerna och landets regeringar för att driva utveckling i världens städer. De har dock de senaste åren insett att de måste börja arbeta med företrädarna för städerna och de som verkar i städerna. Det är nämligen där makten att förändra och utveckla finns.
Idag saknas det en plattform för alla nivåer att mötas och diskutera denna typ av ledarskapsfrågor. Med H22 vill vi skapa en sådan plattform.

Unika platser
i centrum för stadsmässan

H22 City Expo pågår under 35 dagar 2022, med start den 30 maj och avslutning den 3 juli. H22 City Expo utgår från tre fysiska huvudområden; Drottninghög, SeaU och Oceanhamnen. Det kommer också att finnas ett cityområde i de centrala delarna av Helsingborg och några utvalda platser runt om i staden och regionen, så kallade satelliter.

Oceanhamnen

Ett gammalt hamn- och industriområde i centrala Helsingborg byggs om till det nya centralt belägna området Oceanhamnen. Oceanhamnen blir ett område byggt på tre öar. För närvarande bebyggs den första ön för att ge plats åt tre kontorsbyggnader, fyra flerbostadshus med cirka 350 bostäder och lokaler för servicenäring och butiker. Området kommer att utrustas med den senaste tekniken för att underlätta vardagslivet för de boende och arbetande i området. Oceanhamnen är ett av fyra stadsområden inom det stora stadsutvecklingsprojektet H+. Hela området kommer att vara färdigexploaterat år 2035.

SeaU

En toppmodern hotell- och kongressanläggning och 155 bostäder på bästa läge vid havet i centrala Helsingborg blir stadens nya vardagsrum. Vad som en gång var en stor parkeringsplats omvandlas nu till boende för både stadens invånare och besökare. Förutom bostäder anläggs också en park som blir en ny grön mötesplats längs stadens kajpromenad.

Drottninghög

Ett vanligt miljonprogramsområde förändras på ett ovanligt sätt, tillsammans med de som bor och verkar där. Från förtätning med plats för fler bostäder till nya gröna ytor och offentliga platser förvandlas området enligt en långsiktig plan, där social hållbarhet, dialog och lokalt engagemang är i centrum.

H22 initiativtagare

Helsingborgs stad och de kommunägda bolagen

Helsingborgs stad

Helsingborgs stad består av nio förvaltningar och ett antal hel- och delägda kommunala bolag, beskrivna nedan. Arbetet med H22 är gemensamt för hela koncernen Helsingborgs stad.

NSR
NSR – ett regionalt miljöföretag i världsklass. Vår uppgift är att verka för avfallsminimering och miljönytta samt skapa konkurrensfördelar för nordvästra Skåne. Som miljöföretag arbetar vi för ett långsiktigt hållbart samhälle genom ständiga förbättringar av effektivitet och kundnytta.

Helsingborgshem
Helsingborgshem är ett allmännyttigt bostadsbolag helägt av Helsingborgs stad. Med 12 000 hyreslägenheter är vi den största bostadsaktören i Helsingborg. Under H22 ska vi visa upp vårt arbete med hållbar och inkluderande stadsdelsutveckling, framför allt inom stadsdelen Drottninghög.

Öresundskraft
Genom kunddriven affärsutveckling erbjuder vi hållbara energi- & kommunikationslösningar. Vi skapar smarta tjänster & resurseffektiv energianvändning, varje dag. Med en produktpalett av el, biogas, bredband, stadshubb för IoT, energitjänster, fjärrvärme & -kyla, lever vi vår vision: ”För en bättre värld”.

Port of Helsingborg
Helsingborgs Hamn är containerspecialist med bred kompetens inom hela logistikflödet. Med erfarenhet sedan 1969 hanterar vi drygt 8 miljoner ton gods – i rätt skick och i rätt tid. Med smarta it-lösningar underlättar vi våra kunders vardag.

Helsingborg Arena & Scen
Helsingborg Arena & Scen är ett av Sveriges större kultur- och evenemangsbolag. De olika verksamheterna inom områdena kultur, scenkonst, evenemang och idrott bedrivs lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Tillsammans driver vi utvecklingen mot ett kultur- och evenemangsutbud i världsklass för både invånare och besökare.

NSVA
Rent vatten är målet för arbetet på Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA). NSVA är ett kommunalägt vatten- och avloppsbolag som bildades 2009 och har sju ägarkommuner; Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv och Åstorp.

Räddningstjänsten Skåne nordväst
Räddningstjänsten Skåne nordväst är ett kommunalförbund där Helsingborg, Ängelholm, Örkelljunga och Bjuv ingår. Under H22 kommer vi att visa hur vi arbetar förebyggande både ur ett socialt och ett tekniskt perspektiv. Vi kommer att bygga upp interaktiva mobila miljöer där upplevelsen står i centrum.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du veta mer om H22, hur arbetet
fortskrider och hur du kan vara en del i utveckling?
Registrera dig då för vårt nyhetsbrev nedan