23 juni, 2020

Sensorerna håller koll i staden

Så får vi koll på allt från luft- och vattentemperatur till vart cyklar befinner sig.
23 juni, 2020

Resan mot att eliminera avfall

Verapark är ett växthus för miljörelaterad utveckling och innovation - ett stort labb i naturen med återvunna material.
22 april, 2020

Parkera innan du parkerat

Går det att förutspå var och när parkeringsplatser kommer att bli lediga?