Klicka på boken ovan för att läsa.

2019 togs ett beslut att öka takten på Helsingborg stads innovationsarbete. Satsningen fick namnet H22 med målet att öka livskvaliteten för alla Helsingborgare. Vägen mot målen bjuder på utmaningar men också inspirerande möjligheter. Läs om Helsingborgs 10 åriga kraftsamling mot stadens vision med en blinkning till stadens 119 år långa tradition av att arrangera stadsmässor.

 

Klicka på boken ovan för att läsa.

Den 30 maj 2022 klipps bandet till H22 City Expo. Helsingborg kan äntligen, efter drygt två års pandemi, öppna upp för stadens alla invånare, för Sverige och för världen.
Följ med på en resa när över en halv miljon kvadratmeter aktiveras
med innovationer och visioner kring framtidens Helsingborg. Häng med på annorlunda kulturupplevelser, möten och utställningar som skakar om och manifesterar modet att utforska och dra nytta av sina misslyckanden.

Svenska