Habiteum - gör verkstad av hållbarhetsmålen

Habiteum är både en process och en plats. Här är fokus på de stora utmaningarna miljö och folkhälsa, som kräver innovation, nya arbetssätt och metoder. Habiteum är ett stöd i detta hållbarhetsarbete. 

På Habiteum medskapar invånare, personer från kommun och näringsliv samt föreningsliv och gör verkstad av FN:s globala hållbarhetsmål. Det senaste året har medskaparna utvecklat olika verkstäder och aktiviteter, både inne och ute. Genom att få testa idéer och utveckla nya arbetssätt sänks trösklar och nya möjligheter öppnas upp. Den varma välkomnande atmosfären skapar nya perspektiv. Efter en renovering av huset fylls nu rummen med allt från återbrukade gamla möbler till teknik. På Habiteum finns såväl lokaler och utemiljön som utrustning för verkstäder på olika teman, till exempel mat, återbruk och vatten. Genom görandet blir diskussionen enklare och på lika villkor. Naturen har en viktig roll, för hälsan och för förståelsen för de större sammanhangen. Genom att använda våra sinnen får vi nya insikter och blir kreativa.

På Habiteum gör medskapare framtiden tillsammans.

Vill du vara medskapare?

Behöver ni stöd i att komma vidare med hållbarhetsarbetet eller har du en idé om vad du vill göra kan du skicka e-post till habiteum@helsinborg.se

Läs mer om Habiteum

Läs mer om FN:s globala mål

Läs mer om Helsingborgs livskvalitetsprogram

”Habiteum är ett stöd i det nödvändiga hållbarhetsarbetet. Medskapare nämner nytändning, jämställda diskussioner och givande möten.”

– Karolina Nilsen, samordnare för Habiteum