7 juli, 2020

En plats för framtidens resurser

Ett konceptutvecklingsprojekt som sätter återbruk och ett cirkulärt synsätt i fokus.
22 april, 2020

Parkera innan du parkerat

Går det att förutspå var och när parkeringsplatser kommer att bli lediga?