Klicka på broschyren om du vill
läsa om innovationssatsningen H22.

Prenumerera på vårt
invånarnyhetsbrev

Få koll på allt spännande som händer i H22-projekten genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev framtaget för dig som invånare.

Svenska