Grundläggande info

Det kommer finnas hundratals sätt att berätta historien om H22, men några enkla rader kan användas som grund för vad H22 är och kommer bli. Dessa texter kan kombineras eller användas separat, tillsammans med ert specifika budskap.

  • H22 – A Smarter City är en långsiktig satsning på innovation och hållbar stadsutveckling av Helsingborgs stad, tillsammans med ledande företag, organisationer, akademi och föreningar.
  • H22 – A Smarter City är en stadsmässa för en smartare och mer hållbar stad.
  • Under åren fram till 2022 erbjuder Helsingborg en unik möjlighet att initiera och testa nya idéer och samarbeten som bidrar till en smartare stad.
  • År 2022 presenteras det bästa utvecklingsarbetet på en stadsmässa – en internationell plattform för att utforska och förstå nya lösningar som driver utvecklingen framåt.
  • När stadsmässan är över fortsätter arbetet. Då vidareutvecklar vi lärdomar och resultat från stadsmässan.
  • Helsingborg har en stolt tradition av att arrangera stora mässor. 1955 kom en miljon besökare till designmässan H55. 1999 blev H99 föregångare till flera nationella bomässor.
  • Med H22 tar Helsingborgs stad nästa steg, med målet att göra skillnad inom ett område som blir allt viktigare – en smartare och mer hållbar stadsutveckling

Hashtags

Primära hashtags

#H22 #H22asmartercity

Sekundära hashtags

#smartcity #smartercity #smartercities #sustainablecities #helsingborg #H22partner