H22 – A Smarter City är en långsiktig investering i framtidens välfärdslösningar och i hållbar stadsutveckling. Tillsammans med ledande företag, akademi, organisationer, föreningar och invånare initieras, testas och implementeras nya lösningar för en smartare stad.

Under stadsmässan sommaren 2022 kommer de bästa lösningarna och initiativen att visas upp på en internationell arena. När stadsmässan är över fortsätter arbetet.

H22 – A Smarter City är ett initiativ av Helsingborgs stad och de kommunalt ägda bolagen NSR, Helsingborgshem, Öresundskraft, Port of Helsingborg, Helsingborg Arena & Scen samt NSVA.

Tre fokusområden för att utforska en smartare stad

Förbättrad livskvalitet

Genom att belysa livet innanför väggarna och mellan husen sätter vi människor och deras välbefinnande i centrum för all stadsutveckling. År 2030 kommer mer än 60 procent av världens befolkning att bo i städer. En hög livskvalitet i urbana områden är därför viktigare nu än någonsin tidigare.

Innovativ välfärds- och stadsutveckling

Digital transformation och ny teknik driver välfärden och stadens utveckling framåt. Innovationerna och de tekniska landvinningarna påverkar våra liv i staden nästan dagligen, direkt eller indirekt. Genom detta perspektiv utforskar vi hur staden förändras och anpassas till en ny tid, och hur nyskapande design och arkitektur är en del av utvecklingen.

Ledarskap för framgångsrik stadsutveckling

Städernas roll för länders utveckling blir allt viktigare. Vem, vad och hur inom stadens styrning tillsammans med invånarnas och näringslivets påverkan och behov – många är de lokala krafter som tillsammans utgör ramverket för samhällets utveckling. Så hur förbättrar vi detta ramverk för att möta såväl snabb förändring som långsiktig hållbarhet?

Tre unika platser
i centrum för stadsmässan

Oceanhamnen

Ett gammalt hamn- och industriområde i centrala Helsingborg byggs om till det nya centralt belägna området Oceanhamnen. Oceanhamnen blir ett område byggt på tre öar. För närvarande bebyggs den första ön för att ge plats åt tre kontorsbyggnader, fyra flerbostadshus med cirka 350 bostäder och lokaler för servicenäring och butiker. Området kommer att utrustas med den senaste tekniken för att underlätta vardagslivet för de boende och arbetande i området. Oceanhamnen är ett av fyra stadsområden inom det stora stadsutvecklingsprojektet H+. Hela området kommer att vara färdigexploaterat år 2035.

SeaU

En toppmodern hotell- och kongressanläggning och 155 bostäder på bästa läge vid havet i centrala Helsingborg blir stadens nya vardagsrum. Vad som en gång var en stor parkeringsplats omvandlas nu till boende för både stadens invånare och besökare. Förutom bostäder anläggs också en park som blir en ny grön mötesplats längs stadens kajpromenad.

Drottninghög

Ett vanligt miljonprogramsområde förändras på ett ovanligt sätt, tillsammans med de som bor och verkar där. Från förtätning med plats för fler bostäder till nya gröna ytor och offentliga platser förvandlas området enligt en långsiktig plan, där social hållbarhet, dialog och lokalt engagemang är i centrum.

H22 initiativtagare

Helsingborgs stad och de kommunägda bolagen

Helsingborgs stad

Helsingborgs stad består av nio förvaltningar och ett antal hel- och delägda kommunala bolag, beskrivna nedan. Arbetet med H22 är gemensamt för hela koncernen Helsingborgs stad.

NSR
NSR – ett regionalt miljöföretag i världsklass. Vår uppgift är att verka för avfallsminimering och miljönytta samt skapa konkurrensfördelar för nordvästra Skåne. Som miljöföretag arbetar vi för ett långsiktigt hållbart samhälle genom ständiga förbättringar av effektivitet och kundnytta.

Helsingborgshem
Helsingborgshem är ett allmännyttigt bostadsbolag helägt av Helsingborgs stad. Med 12 000 hyreslägenheter är vi den största bostadsaktören i Helsingborg. Under H22 ska vi visa upp vårt arbete med hållbar och inkluderande stadsdelsutveckling, framför allt inom stadsdelen Drottninghög.

Öresundskraft
Genom kunddriven affärsutveckling erbjuder vi hållbara energi- & kommunikationslösningar. Vi skapar smarta tjänster & resurseffektiv energianvändning, varje dag. Med en produktpalett av el, biogas, bredband, stadshubb för IoT, energitjänster, fjärrvärme & -kyla, lever vi vår vision: ”För en bättre värld”.

Port of Helsingborg
Helsingborgs Hamn är containerspecialist med bred kompetens inom hela logistikflödet. Med erfarenhet sedan 1969 hanterar vi drygt 8 miljoner ton gods – i rätt skick och i rätt tid. Med smarta it-lösningar underlättar vi våra kunders vardag.

Helsingborg Arena & Scen
Helsingborg Arena & Scen är ett av Sveriges större kultur- och evenemangsbolag. De olika verksamheterna inom områdena kultur, scenkonst, evenemang och idrott bedrivs lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Tillsammans driver vi utvecklingen mot ett kultur- och evenemangsutbud i världsklass för både invånare och besökare.

NSVA
Rent vatten är målet för arbetet på Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA). NSVA är ett kommunalägt vatten- och avloppsbolag som bildades 2009 och har sju ägarkommuner; Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv och Åstorp.