Världens första elfärja

Elcyklar och elbilar har blivit en naturlig del av vår vardag, men kan vi verkligen driva en massiv 360 fot färja med elektriska batterier? Ja det kan vi! År 2018 slutförde Helsingborgs lokala färjeföretag ForSea ett fyraårigt projekt för att konvertera sina två största färjor – Aurora och Tycho Brahe – till att köra på 100% förnybar el. Den fem kilometer långa korsningen mellan Helsingborg i Sverige och Helsingör i Danmark tar fortfarande bara 20 minuter – men nu glider färjan fram utan varken motorljud, vibrationer eller avgaser. Det är inte bara bättre för passagerare och besättning utan också för det marina livet i sundet. Batterierna på varje färja laddas automatiskt i åtta minuter varje gång de dockar i både Helsingborg och Helsingör, med uteslutande förnybar vind-, sol- och vattenkraft. Med 92 dagliga turer,  4,7 miljoner passagerare och cirka 1 miljon fordon per år, ger de två färjorna ett enormt bidrag till att minska miljöpåverkan i regionen. Under det första året sparade de två färjorna 16 000 ton koldioxid som annars skulle åkt upp i atmosfären.

Kolla in den här korta filmen för en rundtur om tekniken inuti färjorna eller boka din resa här för att uppleva en lugn, hållbar och revolutionerande resa på sundet.

Här kan du kolla in vad Greta Thunberg har att säga om träd.

Läs mer: forsea.se

”Vi är världens första högintensiva färjelinje som går på 100% el. Färjorna är lika snabba, säkra och punktliga som de alltid har varit men betydligt mer energieffektiva och miljövänliga. ”

– Anna Prytz, chef för hållbarhet på ForSea