Geografiska huvudområden

H22 City Expo 2022 utgår från tre huvudområden; Drottninghög, SeaU och Oceanhamnen. Det kommer också att finnas ett cityområde i de centrala delarna av Helsingborg och några utvalda platser runt om i staden och regionen, så kallade satelliter.

Oceanhamnen

I ett gammalt hamn- och industriområde i centrala Helsingborg skapas en helt ny stadsdel med ambitionen att bli en urban arkipelag där både livskvalitet och hållbarhet är satt i fokus. Förutom vackert belägna bostäder och butiker, kommer Oceanhamnen ge plats för kontorslokaler, en förskola, en kajpromenad, ett havsbad, en sandstrand och en park i den gamla torrdockan.

Läs mer

SeaU

En toppmodern hotell- och kongressanläggning och 155 bostäder på bästa läge vid havet i centrala Helsingborg blir stadens nya vardagsrum. Vad som en gång var en stor parkeringsplats omvandlas nu till boende för både stadens invånare och besökare. Förutom bostäder anläggs också en park som blir en ny grön mötesplats längs stadens kajpromenad.

Utforska

Drottninghög

Drottninghög var det första området som byggdes enligt det så kallade miljonprogrammet. Ett bostadsprojekt,<br /> mellan 1965 och 1974, där målet vara att lösa bostadsbrist genom att sätta ett mål på att bygga en miljon nya bostäder till låga priser. Denna typ av områden kom att bli kända för sin monotona utformning och brist på mångfald.

Läs mer