26 februari, 2020

Fråga en Robot om skollunchen

Hur kan digital teknik stärka våra förskolebarn – och bidra till att de får mer ut av timmarna på förskolan?